23948sdkhjf

”Låt inte producenter ducka ansvar för återvinning, Naturvårdsverket”

Bakom rubrikens uppmaning står Dagligvaruleverantörerna, Svensk dagligvaruhandel, Svensk handel, Sveriges bryggerier och Sprit & vinleverantörsföreningen.

Det är i en debattartikel på Altinget som organisationerna uppmanar regeringen att säkerställa att Naturvårdsverket har de resurser som behövs för att alla producenter ska ta ansvar för insamling och återvinning av sina förpackningar.

Som bekant trädde den nya producentansvarsförordningen i kraft vid årsskiftet och den innebär ett utökat ansvar för producenter som sätter en förpackad vara på den svenska marknaden. Syftet är att öka insamling och återvinning, vilket producenterna finansierar. Organisationernas producenter välkomnar detta och är beredda att ta det utökade ansvaret, men då krävs att Naturvårdsverket tar sitt ansvar som tillsynsmyndighet, skriver man i debattartikeln.

För att den nya förpackningsförordningen ska fungera fullt ut krävs att alla producenter ansluter sig till en godkänd producentansvarsorganisation, vilket är ett krav i förordningen. Det räcker inte att vissa företag är samvetsgranna och tar ansvar för att finansiera insamlingen och den ökade återvinning som behövs för att nå Sveriges återvinningsmål. Alla måste bidra, men så ser inte verkligheten ut i dag. Att låta branschkollegorna ta notan för att de egna förpackningarna samlas in och återvinns ger därför en klar konkurrensfördel.

Läs även Dags att klämma åt friåkarna.

Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet och ansvarar för uppföljning av producentansvaret. Organisationerna uppskattar att det i dag finns mer än 3000 företag som inte är anslutna och därmed undkommer kostnaderna för insamling och återvinning av sina förpackningar. Tillsammans står de för flera hundra miljoner kronor i uteblivna förpackningsavgifter varje år. Det är oacceptabelt att ansvarstagande företag tvingas ta hela kostnaden som den nya förordningen medför, medan andra kan komma undan, menar man.

Naturvårdsverket måste ta sitt ansvar och prioritera tillsynsarbetet för att säkerställa att alla producenter betalar sin del och att vi har en rättvis konkurrens på marknaden. Bristen på aktiv och uppsökande tillsyn innebär att konsekvenserna i dag är obefintliga och företagen tillåts ”friåka” på de som tar ansvar. Det är alltför enkelt att undvika det lagstadgade ansvaret att vara ansluten till en producentansvarsorganisation.

Dagligvaruleverantörerna, Svensk dagligvaruhandel, Svensk handel, Sveriges bryggerier och Sprit & vinleverantörsföreningen representerar en stor del av de drygt 8 000 producenter som är anslutna till Näringslivets producentansvar och gör vad man kan för att alla ska ta sitt lagstadgade ansvar.

Nu uppmanar man alltså regeringen att säkerställa att Naturvårdsverket har de resurser, verktyg och den kompentens som behövs. I slutet på mars inkom Naturvårdsverket med en hemställan till regeringen där myndigheten efterfrågar ökade medel för tillsyn, något som skulle innebära än högre framtida tillsynskostnader för ansvarstagande företag. I dag betalar de företag som tar producentansvar en årlig tillsynsavgift på 1250 kronor till Naturvårdsverket, sammantaget motsvarande cirka 10 miljoner kronor per år.

”Det är hög tid att Naturvårdsverket agerar på sitt tillsynsansvar och faktiskt nyttjar de förutsättningar som de redan har till sitt förfogande. Det är möjligt att det finns behov att öka tillsynsavgiften, men oavsett avgift förutsätter vi leverans i form av faktiskt agerande från Naturvårdsverket. Endast med aktiv och tillräcklig tillsyn kan vi få konkurrens på lika villkor för företag i Sverige och ett producentansvar som fungerar i praktiken, inte bara i teorin”, heter det i debattartikeln som är undertecknad av Jörgen Friman, vd Dagligvaruleverantörerna, Karin Brynell,
vd Svensk dagligvaruhandel, Sofia Larsen, vd Svensk Handel, Anna-Karin Fondberg, vd Sveriges bryggerier och Kent Persson, styrelseordförande Sprit & vinleverantörsföreningen.

Artikeln är en del av vårt tema om DEBATT.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063