23948sdkhjf

"PPWR långt ifrån klart" – Hallå där Anders Linde!

24 april är det åter dags för Pack Point Nordic Stockholm, där hela förpackningsbranschen samlas. En av talarna på konferensen är Anders Linde, partner vid Envisage.

Vad kommer du att presentera på Pack Point Nordic?

Jag kommer att försöka sammanfatta de viktigaste kraven i PPWR efter att såväl EU-parlamentet som Ministerrådet har kommenterat förslaget. EU-kommissionens förslag till reviderad förpackningslagstiftning är det mest lobbade lagstiftningsförslaget inom EU hitintills. Det säger något om hur förpackningar berör alla samhällssektorer, producenter, handel, konsument- och miljöorganisationer. Förhandlingar pågår nu i en "triolog" mellan Kommissionen, Parlamentet och Ministerrådet och mycket återstår att försöka enas om. Viktiga möten är planerade till den 5 februari och 4 mars. Målet är att försöka enas om kompromisser, men inget är givet. Det kan hända att man skjuter på tidsplanen. När det gäller t.ex förpackningsminimering, vill Ministerrådet ha kvar kravet på "consumer acceptance" som Kommissionen vill ta bort. Det finns också stora meningsskiljaktigheter när det gäller "reuse" och "recyclability".

Den pågående standardiseringen inom plastförpackningsområdet är också mycket aktuell. Där är målet är att få fram harmoniserade standarder om "design for recycling" och få dessa accepterade i framtida så kallade "delegated acts". Jag kommer att redogöra för de viktigaste förslagen som nu diskuteras.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du framför dig?

Jag är förvånad över att svenska representanter i lagstiftningsprocessen, politiker och myndigheter inte helhjärtat ställer sig bakom och försvarar vårt pantsystem för dryckesförpackningar. Vi har världens mest effektiva och miljöoptimerade återvinningssystem för aluminiumburkar och PET-flaskor. Ändå protesterar man inte när EU- förslaget nu är att delvis återgå till returglashantering i backar. Det är inte bara en dålig miljöåtgärd, med ineffektiva och tunga transporter, speciellt i vårt avlånga land, utan också obekvämt för konsumenten och resurskrävande i handeln. Det är också intressant att notera att en stor majoritet av de europeiska producentorganisationerna nu har gjort en gemensam skrivelse mot förslaget att förstatliga eller kommunalisera de producentägda insamlings- och återvinningsorganisationerna. Man menar att det riskerar att kapa det viktiga sambandet mellan insamlingssystemen och återvinningsindustrierna och blir både byråkratiskt, dyrt och gynnar inte en kvalitetsdriven återvinning. Sedan årsskiftet har vi i Sverige överfört insamlingen av förpackningsavfall till kommunerna, och prognoserna pekar på att det blir väsentligt dyrare än när FTI hade insamlingsansvaret. Hur återkopplingen från den svenska återvinningsindustrin till landets olika kommuner kommer att ske, får framtiden utvisa.

Hur vill du se en ökad hållbarhet inom förpackningsområdet?

Det viktigaste för framtiden är att värdera förpackningen i hela distributionskedjan, inklusive hur den kan recirkuleras och skapa värde efter att den gjort det hållbarhetsarbete den har designats för.

Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Hoppas att vi kan ha en fortsatt faktabaserad dialog, med inriktning på ständiga förbättringar av både förpackningar, distributions- och återvinningssystem. Vi får inte fastna i en polariserad debatt om vilket förpackningsmaterial som är mest hållbart.

Tack Anders Linde!

Mer information om konferensen och anmälan hittar du på den här länken.

Artikeln är en del av vårt tema om Pack Point Nordic.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078