23948sdkhjf

Stora Ensos ambitiösa mål – nettonollutsläpp år 2040

Stora Enso har undertecknat The Climate Pledge och åtar sig att uppnå nettonollutsläpp av koldioxid år 2040.

Stora Enso har undertecknat The Climate Pledge i ett steg för att uppnå nettopositiva koldioxidutsläpp samt erbjuda 100 procent regenerativa produkter och lösningar år 2050.

Genom att förbättra energieffektiviteten samt övergå från fossilbaserade till förnybara källor ska Stora Enso minska sina koldioxidutsläpp.

De aktörer som undertecknar The Climate Pledge åtar sig att:

  • Regelbundet mäta och rapportera växthusgasutsläpp,
  • Implementera strategier för minskade koldioxidutsläpp i enlighet med Parisavtalet genom verksamhetsförändringar och innovationer, bland annat ökad effektivitet, övergång till förnybar energi, minskad materialanvändning och andra strategier för eliminering av koldioxidutsläpp,
  • Neutralisera eventuella kvarvarande utsläpp genom ytterligare, kvantifierbara, verkliga, permanenta och socialt gynnsamma kompensationsåtgärder för att uppnå årliga nettonollutsläpp år 2040.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093