23948sdkhjf

Stora Enso kvartalsrapport "Nu står vi inför utmaningar"

Idag presenterade Stora Enso sin kvartalsrapport.

– Jag är en hängiven förespråkare av bioekonomin, och de enorma möjligheter som finns i träbaserade produkter, det kan skapa värde för våra kunder, aktieägare och för samhället i stort. Nu står vi emellertid inför utmaningar på grund av det krävande marknadsläget. Efter två bra år, 2021 och 2022, har vårt ekonomiska resultat snabbt sjunkit till en historiskt låg nivå, säger Stora Ensos vd Hans Sohlström i en kommentar.

I rapporten skriver man också att Under det tredje kvartalet minskade omsättningen med 28 procent jämfört med samma period föregående år, samtidigt som det operativa rörelseresultatet sjönk med 96 procent. Detta beror främst på en problematisk makroekonomisk miljö som bolaget behöver hantera och anpassa sig efter.

– Vi upplevde ett försämrat marknadsläge och prispress inom alla områden, inklusive i vår förpackningsverksamhet. Den globala efterfrågan på massa är fortsatt svag, medan utbudet är stort. Inflationen och de höga räntorna fortsätter att ha en negativ inverkan på byggbranschen, vilket tynger vår verksamhet för träbyggnadslösningar. Våra rörliga kostnader har sjunkit från rekordnivåer men är fortfarande höga historiskt sett, samtidigt som tillgången på trä alltjämt är begränsad. Vi räknar inte med att efterfrågan eller lagernivåerna förbättras nämnvärt fram till årets slut.

Siffror

Motsvarande kvartal förra året inom parentes

Omsättningen 2 127 (2 963) miljoner euro.

Rörelseresultatet (enligt IFRS) var -1 (511) miljoner euro.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 231 (639) miljoner euro.

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063