23948sdkhjf

Storsatsning på biobaserade lim

Vinnova satsar på elva nya kompetenscentrum där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning och utbildning inom områden som är viktiga för en hållbar industri. Bland annat ska ett kompetenscentrum påskynda arbetet med att ta fram biobaserade lim.

Vid tillverkning av förpackningar används enorma mängder lim som oftast är fossilbaserade. Nu ska tre universitet tillsammans med tolv industriföretag skynda på processen av att ta fram biobaserade lim. Kompetenscentrumet har fått namnet BioGlue-Centre, och leds från SLU och har en budget på 100 miljoner kronor, varav en tredjedel finansieras av Vinnova.

– Målet är att BioGlue-Centre ska bli en världsledande forskningsmiljö inom lim och limfunktion. Det finns inget motsvarande någon annanstans, säger Stergios Adamopoulos, som leder BioGlue-Centre.

Att ersätta fossilbaserade lim med biobaserade lim har varit en utmaning då det saknas grundläggande kunskaper för att åstadkomma högpresterande och mer miljövänliga produkter.

Vad är ett kompetenscentrum?

Består av ett konsortium med parter från olika sektorer med gemensam vision och mål och som bygger på excellent forskning och där kunskapen som utvecklas i miljön kan utnyttjas av näringsliv och samhälle.

Centrumen ska stimulera samarbete mellan parter från näringsliv, akademi och offentliga aktörer.

Det ska finnas en centrumstyrelse med beslutanderätt över forskningens inriktning vid centrumet

Vinnova

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094