23948sdkhjf

Bidrar till ökad konkurrenskraft! Hallå där, Sandra Pousette!

Den 25 maj samlas förpackningsbranschen igen för Pack Point Nordic i Stockholm. Ett av partnerföretagen där är forskningsinstitutet Rise. Vi talar med Sandra Pousette, projektledare vid enheten Förpackningsprestanda.

Vad kommer ni att presentera på Pack Point Nordic?

Vi vill visa vår bredd inom områden som är aktuella för så många aktörer inom förpackningens värdecykel. Det kan handla om de kommande förändringarna av förpackningslagstiftningen, där vi har ett djupt engagemang. Många företag upplever att det finns olika dilemman kopplade till återvinning och cirkularitet, återvunnet och biobaserat - där kan vi stötta dem att räta ut frågetecken och se över exempelvis affärsstrategier och cirkulära affärsmodeller. Vi har också en förpackningsutbildning som vänder sig till olika funktioner hos företag som tillverkar eller fyller förpackningar. Exempelvis förpackningsutvecklare, förpackningsdesigner, produktansvariga eller inköpare i behov av ökad kunskap om material, processer, hållbarhet, lagstiftning och de senaste trenderna. RISE har en mycket bred kunskapsbas som även inkluderar livsmedelsforskning och materialforskning som lätt kan kopplas till förpackningar.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du framför dig?

Förpackningsbranschen har stora utmaningar med krav på ökad cirkularitet och minskad klimatpåverkan, utan att försämra funktionaliteten hos förpackningar som kan leda till ökat matsvinn, försämrad distribution eller minskad attraktion hos konsumenter. Kommissionens nya lagförslag sätter ytterligare fokus på krav som konsumenter redan har efterfrågat. Som vanligt gäller att den som är först med lösningar har ett försprång.

Hur vill ni bidra till ökad hållbarhet inom förpackningsområdet?

RISE är drivande i förpackningsomställningen och samarbetar med såväl stora som små och medelstora företag, branschorganisationer, universitet och myndigheter. Hela vår forskning och utveckling syftar till ökad hållbarhet och samhällsnytta. Vi hjälper industrin att vara konkurrenskraftig på en föränderlig marknad.

Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Jag ser fram emot Pack Point Nordic för en innehållsrik och givande dag med nya insikter och intressanta möten.

Tack Sandra Pousette!

Mer info om konferensen och anmälan hittar du på den här länken.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062