23948sdkhjf

2023 är ett tufft år för Stora Enso

Stora Enso går ut redan nu och meddelar att 2023 kommer bli ett mycket sämre år än 2022. 

Stora Enso meddelar att på grund av väsentligt lägre vinstprognoser för helårsresultatet 2023, är Stora Ensos nya prognos att det operativa rörelseresultatet för helåret 2023 förväntas bli betydligt lägre än för helåret 2022 (1 891 miljoner euro).

Förändringen i resultatförväntningar för helåret 2023 sker till följd av försämrade marknadsutsikter, vilka förvärrades ytterligare mot slutet av det första kvartalet. Kostnadspressen och marknadsosäkerheten som förväntas bli betydligt mer utmanande 2023 än 2022, tynger våra resultat och minskar den kortsiktiga synligheten för innevarande år. Denna marknadssituation kommer att fortsätta att försvaga konsumenternas förtroende vilket resulterar i lägre privatkonsumtion, något som påverkar alla våra divisioner. Jämfört med 2022 förväntas koncernens marginaler påverkas negativt av ökande kostnader, framför allt i relation till energi, virke och kemikalier.

Hela förpackningsmarknaden befinner sig i ett försvagat tillstånd. Särskilt efterfrågan på wellpappråvara förväntas vara fortsatt svag men även konsumentkartong visar tecken på försvagning, med undantag för vätskekartong.

Byggsektorn genomgår fortsatt utmaningar med ett lägre antal utfärdade bygglov och nystartade bostäder. Detta förväntas under året ha en tillfällig påverkan på efterfrågan för divisionen Wood Products.

Förutom högre massavedskostnader förväntas en försvagad global massamarknad tynga Biomaterials-divisionen. Tillgängligheten för massaved förblir stram.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095