Packnet - Tjänster https://www.packnet.se Tjänster sv [Erbjuds] Mögel och jäst i produktionen? https://www.packnet.se/competence/view/270306/mogel_och_jast_i_produktionen?ref=rss Wed, 25 Nov 2020 14:00:38 +0100 https://www.packnet.se/competence/view/270306 [Erbjuds] Vi säljer REN LUFT! Arbetar ni också för att få RENARE LUFT i produktionen? https://www.packnet.se/competence/view/268223/vi_saljer_ren_luft_arbetar_ni_ocksa_for_att_fa_renare_luft_i_produktionen?ref=rss Thu, 19 Nov 2020 12:14:27 +0100 https://www.packnet.se/competence/view/268223 [Erbjuds] Optimering av tryckluftskvalitet https://www.packnet.se/competence/view/267183/optimering_av_tryckluftskvalitet?ref=rss Wed, 18 Nov 2020 11:37:41 +0100 https://www.packnet.se/competence/view/267183 [Erbjuds] Antibakteriell golvbeläggning fungerar också mot Covid-19! https://www.packnet.se/competence/view/266538/antibakteriell_golvbelaggning_fungerar_ocksa_mot_covid19?ref=rss Wed, 11 Nov 2020 10:16:03 +0100 https://www.packnet.se/competence/view/266538 [Erbjuds] UV-C eller LED UV LOCK – minskar kontamineringsrisken i rena zoner https://www.packnet.se/competence/view/265745/uvc_eller_led_uv_lock_minskar_kontamineringsrisken_i_rena_zoner?ref=rss Wed, 04 Nov 2020 15:04:19 +0100 https://www.packnet.se/competence/view/265745 [Erbjuds] Underhåll https://www.packnet.se/competence/view/264966/underhall?ref=rss TIP erbjuder ett omfattande antal tjänster för att stärka er vagnparkseffektivitet och minska driftskostnader. Vi erbjuder underhåll av alla utrustningstyper under hela dess livscykel. Thu, 29 Oct 2020 09:11:02 +0100 https://www.packnet.se/competence/view/264966 [Erbjuds] Hyra https://www.packnet.se/competence/view/264965/hyra?ref=rss TIP erbjuder en flexibel hyreslösning till ett konkurrenskraftigt pris för alla behov av transportmedel. Thu, 29 Oct 2020 09:09:06 +0100 https://www.packnet.se/competence/view/264965 [Erbjuds] Leasing https://www.packnet.se/competence/view/264964/leasing?ref=rss Thu, 29 Oct 2020 09:02:46 +0100 https://www.packnet.se/competence/view/264964 [Sökes] HCS söker efter gods dagligen i Sverige https://www.packnet.se/competence/view/264120/hcs_soker_efter_gods_dagligen_i_sverige?ref=rss Tue, 27 Oct 2020 11:45:46 +0100 https://www.packnet.se/competence/view/264120 [Erbjuds] Listeria i produktionen? Minska er risk med upp till 99,99% https://www.packnet.se/competence/view/263623/listeria_i_produktionen_minska_er_risk_med_upp_till_9999?ref=rss Thu, 22 Oct 2020 09:15:26 +0200 https://www.packnet.se/competence/view/263623 [Erbjuds] UVC i kylindunstare mot Covid-19 fungerar! https://www.packnet.se/competence/view/263316/uvc_i_kylindunstare_mot_covid19_fungerar?ref=rss Mon, 19 Oct 2020 13:31:34 +0200 https://www.packnet.se/competence/view/263316 [Erbjuds] Mögel i mognadsrum? https://www.packnet.se/competence/view/263301/mogel_i_mognadsrum?ref=rss Mon, 19 Oct 2020 10:50:50 +0200 https://www.packnet.se/competence/view/263301 [Erbjuds] Det handlar om att bli plastsmart https://www.packnet.se/competence/view/262465/det_handlar_om_att_bli_plastsmart?ref=rss Tue, 13 Oct 2020 10:16:40 +0200 https://www.packnet.se/competence/view/262465 [Erbjuds] Antibakteriell golvbeläggning kan minska luftburna kontamineringsrisker med upp till 80% https://www.packnet.se/competence/view/261000/antibakteriell_golvbelaggning_kan_minska_luftburna_kontamineringsrisker_med_upp_till_80?ref=rss Fri, 09 Oct 2020 10:48:01 +0200 https://www.packnet.se/competence/view/261000 [Erbjuds] Är bakterietalet för högt? Det kan UV-C, jonisering eller LED-UV säkerligen råda bot på! https://www.packnet.se/competence/view/257934/ar_bakterietalet_for_hogt_det_kan_uvc_jonisering_eller_leduv_sakerligen_rada_bot_pa?ref=rss Thu, 01 Oct 2020 09:47:38 +0200 https://www.packnet.se/competence/view/257934 [Erbjuds] UVC i kylindunstare mot Covid-19 fungerar! https://www.packnet.se/competence/view/257583/uvc_i_kylindunstare_mot_covid19_fungerar?ref=rss Mon, 28 Sep 2020 11:59:18 +0200 https://www.packnet.se/competence/view/257583 [Erbjuds] HCS erbjuder farmaceutisk transport - hög flexibilitet och GDP-kompatibla lösningar https://www.packnet.se/competence/view/255025/hcs_erbjuder_farmaceutisk_transport_hog_flexibilitet_och_gdpkompatibla_losningar?ref=rss Tue, 15 Sep 2020 10:28:47 +0200 https://www.packnet.se/competence/view/255025 [Erbjuds] HCS erbjuder temperaturkontrollerad transport - allt inom frost, kylning och värmetransport https://www.packnet.se/competence/view/255024/hcs_erbjuder_temperaturkontrollerad_transport_allt_inom_frost_kylning_och_varmetransport?ref=rss Tue, 15 Sep 2020 10:22:04 +0200 https://www.packnet.se/competence/view/255024 [Erbjuds] HCS erbjuder internationella transporter - optimala lösningar och ett starkt nätverk https://www.packnet.se/competence/view/255023/hcs_erbjuder_internationella_transporter_optimala_losningar_och_ett_starkt_natverk?ref=rss Tue, 15 Sep 2020 09:55:29 +0200 https://www.packnet.se/competence/view/255023 [Erbjuds] HCS erbjuder intermodal transport - få ut det bästa av väg- och järnvägstransporter https://www.packnet.se/competence/view/255019/hcs_erbjuder_intermodal_transport_fa_ut_det_basta_av_vag_och_jarnvagstransporter?ref=rss Tue, 15 Sep 2020 09:22:55 +0200 https://www.packnet.se/competence/view/255019 [Erbjuds] Utökad tillförlitlighet för er tryckluft https://www.packnet.se/competence/view/253729/utokad_tillforlitlighet_for_er_tryckluft?ref=rss Fri, 04 Sep 2020 15:34:12 +0200 https://www.packnet.se/competence/view/253729 [Erbjuds] tec.nicum maskinsäkerhetsutbildningar https://www.packnet.se/competence/view/240513/tecnicum_maskinsakerhetsutbildningar?ref=rss Mon, 08 Jun 2020 15:46:02 +0200 https://www.packnet.se/competence/view/240513 [Erbjuds] Testning av icke-metalliska material i hårda miljöer https://www.packnet.se/competence/view/239215/testning_av_ickemetalliska_material_i_harda_miljoer?ref=rss Tue, 02 Jun 2020 12:38:18 +0200 https://www.packnet.se/competence/view/239215 [Erbjuds] Testning av icke-metalliska material i hårda miljöer https://www.packnet.se/competence/view/239212/testning_av_ickemetalliska_material_i_harda_miljoer?ref=rss Tue, 02 Jun 2020 12:30:20 +0200 https://www.packnet.se/competence/view/239212 [Erbjuds] Service vid akuta fel - ABB robotar - slitdelar/reservdelar https://www.packnet.se/competence/view/238275/service_vid_akuta_fel_abb_robotar_slitdelarreservdelar?ref=rss Tue, 26 May 2020 10:36:38 +0200 https://www.packnet.se/competence/view/238275