23948sdkhjf

Prenumerationsvillkor

Prenumeration gäller tills vidare. Det innebär att tidningen beställs och levereras för en viss tidsperiod (normalt ett år) vilken förlängs med samma period. En ny faktura för den förlängda perioden skickas ut och uppsägning ska ske skriftligt eller via telefon före dess att fakturan förfaller för betalning. Återbetalning medges inte när prenumerationen sägs upp i förtid. Observera att utebliven betalning ej gäller som uppsägning. Har du valt en Prova på månad så kommer detta att sägas upp automatiskt efter 30 dagar

Betalning
Fakturabetalning

Faktura skickas ut via mail i PDF-format. Alla fakturor ska betalas senast på förfallodagen. Vid utebliven betalning skickar vi dig två påminnelser. I det fall betalning uteblir efter påminnelse stoppas leveransen av tidningen och en slutfaktura för redan levererade utgåvor skickas ut. Nordiske Medier har rätt att ta ut fakturerings- och påminnelseavgifter.

Onlinebetalning
Vid betalning med bank-/kreditkort online aktiveras tillgång till plusartiklar direkt. Du kommer omedelbart få en orderbekräftelse med information om ditt köp så fort vi ser att betalningen är oss tillhanda. Det tillkommer inga extra avgifter.
Vid betalning med bank-/kreditkort godkänner du att kommande betalning av prenumerationsperioden automatiskt kommer att dras från ditt kort, information som du har fått vid tecknande av prenumerationen. Som köpare är du ansvarig för att verifiera tjänsterna och det belopp som kommer att dras. Denna information kan ses från din orderbekräftelse.
Betalningen görs i början av varje prenumerationsperiod. Önskar du inte längre att betalningen görs automatiskt via ditt kort, kan du istället be om faktura.
För att ändra betalningsform ska du skicka ett mail till Prenumeration@nordiskemedier.se. Ange alltid ditt kundnummer.
Du är ansvarig för, att den angivna betalningsinformationen är giltig vid början av varje ny prenumerationsperiod. Om betalningsinformationen inte är det, att bank-/kreditkort har löpt ut eller har blivit spärrat, kommer du att bli informerad om detta via mail. Du kommer sedan kunna ange ett nytt kort eller betalningsmöjlighet. Om denna information inte är oss tillhanda, kommer en slutfaktura skickas på den kvarvarande prenumerationsperioden per mail eller post.

Digital åtkomst
Din prenumeration är personlig och ditt konto för digital åtkomst får enbart användas av dig som registrerad användare. Din inloggning kan användas på upp till två arbetsstationer (förutsatt att prenumerationen är betald). Den personliga inloggningen får inte delas eller multipliceras utan överenskommelse, se upphovsrättslagen. Missbruk kan leda till avstängning utan föregående meddelande.
Har du tappat bort ditt lösenord eller har frågor om din prenumeration kan du skicka ett mail till Prenumeration@nordiskemedier.se eller ringa till vår växel på 08-670 41 00.

Uppsägning
Prenumerationen kan sägas upp med 1 månads varsel fram till slutet av nästa betalningsperiod. Prenumeranten är skyldig att betala för tillhandhållna tjänster.
Uppsägelse sker via mail till Prenumeration@nordiskemedier.se. Kom ihåg att alltid ange ditt kundnummer.
Ångerrätt
Du har 14 dagars ångerrätt från det att du fått din online inloggning. Beställda och levererade tidningar, samt tillgång till online material kommer att efterfaktureras till det dagliga prenumerationspriset. Förutom detta så beviljas ingen ångerrätt på prenumerationer eller andra digitala tjänster.

Leverans av tidning
Vår ambition är att tidningen distribueras till dig utan störningar. Vi tar inget ansvar för uteblivna exemplar orsakade av distributören. För att reklamera utebliven tidning kontakta kundtjänst så skickar vi vid tillgång ett nytt exemplar.

Servicemeddelande och prenumeration
I samband med din relation till Nordiske Medier, t ex. Vid registrering av login eller köp av produkter kommer du i den mån det är nödvändigt, att få information om detta via mail. Det kan gälla tekniska problem, betalning eller generella servicemeddelande.
Utöver detta kommer du få välkomstmeddelande för dina köp, nyhetsbrev och information om de fördelar det är att vara prenumerant.
För att avsluta dessa utskick går det att avregistrera detta i själva mailet som vi skickar ut. Du kan självklart också kontakta oss på Prenumeration@nordiskemedier.se.

Ändringar och villkor i priser
Nordiske Medier förbehåller sig rätta att ändra i villkor och priser för den aktuella prenumerationen.
Det aktuella ordinarie prenumerationspriset anges alltid på tidningens hemsida.
Ändringar av priset informeras via hemsidan och tidningen inom rimlig tid innan förändringen. Normalt sker detta 1-2 månader innan förändringen träder i kraft, från och med nästa förnyelse av prenumerationen.
Prenumerationen kan alltid sägas upp av hänvisning till de allmänna uppsägningsreglerna gällande prenumeration. Detta sker i slutet av den aktuella betalningsperioden och utan att det påverkar leveransprocessen.
Ändringar av din prenumeration
Önskar du ändra adress eller annan information på din prenumeration skickar du ett mail till Prenumeration@nordiskemedier.se. Det ska alltid framgå vilken tidningen det gäller, kundnummer och prenumerationsnummer.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas konfidentiellt och förvaras under säkra förhållanden i enlighet med gällande lag. Läs mer om vår policy för personuppgifter här: https://www.packnet.se/privacy
Du har rätt att ta del av dina uppgifter och kan ändra din information genom att kontakta kundservice:
Mail prenumeration@nordiskemedier.se
Telefon 08-670 41 00
Aktivering av digital inloggning: prenumeration@nordiskemedier.se

Med förbehåll
Nordiske Medier ansvarar inte för prenumerationer beställda via återförsäljare. Vi ansvarar inte för händelser som ligger utanför vår kontroll såsom force majeure, tryckfel, avbrott på sajterna, avgiftsändringar, distribution, etc.

Nordiske Medier Stockholm AB
Sundbybergsvägen 1, Solna Access
171 73 Solna
Tel 08-670 41 00
Org nummer: 556259-1197
Prenumeration@nordiskemedier.se

Sänd till en kollega

0.032