Läkemedelsförpackningar

Plats: 7A Odenplan, Stockholm.
Datum: 29 nov > 29. nov 2017

I samarbete med Läkemedelsakademin genomför Packmarknaden ett seminarier om Läkemedelsförpackningar. Årets tema är Serialisering och Säkerhetsförsegling.

Inom Europa införs ny lagstiftning med syfte att minska risken för att förfalskade läkemedel kommer in i den legala läkemedelskedjan och på så sätt stärka patientsäkerheten. De nya kraven på säkerhetsförslutningar och en unik 2D-kod (”serialisering”) på varje enskild förpackning ska sörja för en säker läkemedelskedja från tillverkning via distribution och apotek till patient.

Informationen från förpackningarnas 2D-koder kommer att lagras i en databas och förpackningarnas äkthet kommer att kunna kontrolleras mot databasen. Arbetet med implementeringen fortskrider.

Dagen belyser hur lagstiftningen kommer att påverka från ett svenskt perspektiv samt hur långt vi har kommit i implementeringen och vad som är på gång. Detta är den tredje temadagen inom ämnet som följer utvecklingen i projektet till det är implemneterat 2019
Nyheter om/från mässan

Sänd till en kollega

0.049