Anlita Safe Control Materialteknik för provningar enligt 1090

Erbjuds
Förfallodatum
den 5 oktober 2018

Vi genomför provningar enligt:

• SS-EN 1090-2 Mekaniska provningar, kemiska analyser och metallografiska undersökningar för att säkerställa svetsprocedurer enligt SS-EN ISO 15614-1.

• SS-EN 1090-3 Mekaniska provningar, kemiska analyser och metallografiska undersökningar för att säkerställa svetsprocedurer enligt SS-EN ISO 15614-2.

• SS-EN ISO 9013 Kontroll av rätvinklighet och profildjup samt hårdhetsprovning, för klassificering av termiskt skurna ytor.

Vi tar emot material för provning varje vardag mellan kl 07.30 och kl 16.00 till vårt laboratorium i Göteborg. 

Mottagningsadress:
Safe Control Materialteknik
Tillgängligheten 1
417 01 Göteborg
Tel: 031-656470

 
För mera information kontakta Johan Ageryd, tel 031-656494.

Mer information finns även på vår hemsida.

Safe Control Materialteknik har lång och bred erfarenhet av provning, analys och undersökning av mekaniska förband och svetsförband. Vi är ett oberoende och av Swedac ackrediterat laboratorium beläget i Göteborg. Vi har funnits sedan år 2001 och vi har uppdragsgivare över hela Skandinavien.
Leverantör
Safe Control Materialteknik i Göteborg AB
Tillgängligheten 1
417 01 Göteborg
Sverige

Catarina Wernlund
Telefon: +46 31656493
Fax: +46 031-65 64 80


Se hemsidan
Se fler tjänster
Se hela profilen
Kontakta leverantör

Sänd till en kollega

0.174