23948sdkhjf

Multivac förändrar i ledningen

Guido Spix lämnar sin position som gemensam koncernchef för Multivac vid årsskiftet. Han har de senaste åren, tillsammans med Christian Trauman, lett företaget i en unik konstellation med delat koncernchefsansvar.

Från och med den 1 januari 2023 kommer Christian Traumann att leda företaget som koncernchef och vara talesperson för ledningsgruppen som utökas med tre nya direktörer, Bernd Höpner (CTO), Christian Lau (COO) och Tobias Richter (CSO).

Guido Spix slutar som koncernchef för Multivac på eget initiativ av familjeskäl. Han kom till Multivac för snart 14 år sedan och anslöt 2009 till ledningsgrupp som teknisk direktör. Sedan januari 2020 har Guido Spix och Christian Traumann tillsammans utövat dubbelt ledarskap som koncernchefer, då de efterträdde sin föregångare Hans-Joachim Boekstegers som ledde företaget under 18 år.

Guido Spix har ansvarat för produktionen och innovationsstrategin i koncernen. Under hans ledning har företaget utvecklats från en maskintillverkare till en leverantör av helhetslösningar och har även fortsatt att expandera sitt teknologiska ledarskap på marknaden.

Det internationella produktionsnätverket har utökats till 13 produktionsanläggningar, säkerställande att företaget alltid är nära sina kunder runt om i världen. Guido Spix kommer att bibehålla sina goda relationer till företaget och kommer även att erbjuda sitt stöd vid behov, betonar Förvaltningsrådet (Supervisory Board) i Multivac:

– Förvaltningsrådet uppskattar mycket högt Guido Spix’ mångåriga, framgångsrika arbete och engagemang i Multivac, och vill rikta ett varmt tack på alla företagsägares vägnar, säger Elmar Fischer, ordförande i Multivacs styrelse. Vi har full respekt för hans skäl att lämna koncernen och önskar honom all lycka i framtiden.

Med anledning av bolagets fortsatta tillväxt etablerar Förvaltningsrådet en koncernledning med en bredare bas. Christian Traumann som arbetat för Multivac sedan 2002 blir koncernchef och talesman för ledningsgruppen som han själv varit en del av sedan 2008. Tre nya styrelseledamöter har utsetts till ledningsgruppen, Bernd Höpner (CTO), Christian Lau (COO) och Tobias Richter (CSO).

– Jag är glad över att vi har kunnat fylla de nya chefsbefattningarna från våra egna led. Detta gör det möjligt för oss att säkra kontinuiteten med våra kunder och affärspartners, som grund för fortsatt framgångsrik utveckling av vår verksamhet, säger Christian Traumann.

– Bolaget verkar på en dynamisk marknad där automatisering och digitalisering spelar en allt större roll. Som teknikledare på marknaden kan Multivac inte bara erbjuda kompletta lösningar, utan leder även den fortsatta utvecklingen. En långsiktig och förtroendefull relation med våra kunder kommer i framtiden att förbli i fokus för Multivac Group. Vår närhet till våra kunder, både nu och i framtiden, utgör grunden för Multivacs framgångsstrategi. Något som jag står för med alla mina kollegor, säger Christian Traumann.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094