23948sdkhjf

Neste planerar jättesatsning på bioraffinaderi

Neste har planer på att konvertera hela sitt Borgå-raffinaderi till att enbart producera petrokemiska produkter av förnybara eller återvunna råvaror och avsluta råoljeraffineringen i mitten av 2030-talet.

Neste presenterar planerna i en strategisk studie som visar möjligheten att förvandla raffinaderiet i finska Borgå till en globalt ledande plats för förnybara och cirkulära lösningar. Konverteringen skulle ske på lång sikt och börja med inblandning av både förnybara och cirkulära råvara och fortsätta med ombyggnader av befintliga enheter i ett senare skede, med en långsiktig kapacitetspotential på 2 till 4 miljoner ton per år.

Konverteringen skulle leda till att råoljeraffineringen i Borgå upphör i mitten av 2030-talet enligt den studie som tagits fram. Neste kommer också att fortsätta att aktivt studera möjligheterna med grönt väte vid raffinaderiet i Borgå. Dessa satsningar skulle avsevärt kunna bidra till att förverkliga Nestes klimatåtaganden och göra Neste till en föregångare inom fossilbränsleindustrins konvertering.

– Nestes tillväxtstrategi är fokuserad på förnybara och cirkulära lösningar. Vi fortsätter att sätta vår ambitionsnivå högt och lanserar denna studie om långsiktig konvertering för vårt Borgåraffinaderi och har som mål att i slutändan ersätta råolja med alternativa råvaror. Borgåsajten är en flexibel och storskalig bas som kan växa till en viktig plats för vår förnybara och cirkulära verksamhet, säger Matti Lehmus, vd och koncernchef för Neste.

Konverteringen är av sådan omfattning att det skulle skapa behov av betydande investeringar under det kommande decenniet. Enskilda investeringsbeslut skulle fattas allt eftersom planeringen fortgår. Eftersom planens tidsrymd är mer än ett decennium skulle den bygga på modularitet och flexibilitet och skulle kunna anpassas för att återspegla variationer i förändringstakten för både förnybara och cirkulära verksamheter såväl som i traditionell raffinering.

Oberoende av den planerade övergången kommer Neste att fortsätta tillhandahålla tillgång till fossila bränsleprodukter för sina kunder, betonar Neste avslutningsvis.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094