23948sdkhjf

Träffa RISE på Scanpack

Framtidens förpackningslösningar kräver utveckling i alla delar av värdecykeln.

Det är många olika aspekter som måste vägas in i utvecklingen av mer hållbara förpackningar. Material, design, transport och produktion är några exempel. Men kan en förpackning både uppfylla krav för att minska klimatavtryck och bidra till den cirkulära ekonomin?

Cirkularitet är viktigt, det är dock inte en självklarhet att något som är cirkulärt också är hållbart.

– För att lösa dessa utmaningar och utforma nya förpackningslösningar behöver vi utveckling i alla delar av värdecykeln, från råvara till design och produktion, säger Sandra Pousette, projektledare inom förpackningsprestanda på RISE.

 – Det finns en ökande medvetenhet hos konsumenten att göra hållbara produktval och där spelar förpackningar en viktig roll, säger Sandra Pousette. Ser vi det i ett brett perspektiv behöver hela affärsmodellen för förpackningar ses över för att vi ska nå de globala klimatmålen. Det kommer att kräva innovation och omställning i industrin som går mycket längre än tidigare satsningar. Vi ser just nu en mycket spännande utveckling inom flera områden och för dem som vågar gå i bräschen är möjligheterna stora.

Minskar matsvinn

Att minska matsvinn är en viktig aspekt för en mer hållbar livsmedelsproduktion. Med nya gröna material är det möjligt att skapa miljövänliga substrat och komponenter som har inbyggda funktioner, och med nya innovationer från både förpacknings- och elektroniksidan är drömmen om IoT, bortom RFID-taggning, på väg att realiseras.

Nya material, elektronik och produktionsprocesser möjliggör mindre, grönare och energisnålare lösningar inom förpackningslogistik. Självförsörjande mikrosensorer som kan se om förpackningar varit utsatta för fukt, temperaturskillnader eller stötar och smarta etiketter och system som säkrar innehållet är exempel på det.

– Inom tex Cold Chain Monitoring hanteras dyra saker som blod och vaccin, men samma typ av kylkedjor finns även för fisk och grönsaker. Det är något av en helig graal att nå lägre kostnader för de här smarta minisystemen, men vi vill samtidigt inte bidra till ökat elektronikskrot. Drivkrafterna är därmed både kostnad och miljö, men ytterst att säkra alla typer av logistikflöden, säger Björn Norberg, forsknings- och affärsutvecklare inom smart hårdvara på RISE.

 – Utvecklingen går i en rasande takt när det gäller elektronikforskning, med miniatyrisering och nya byggsätt. Många trodde inte att RFID skulle slå igenom, men nu finns det nästan överallt. Jag tror att vi kommer att se en RFID/NFC- utveckling som påminner om internets tillväxt och till exempel logistik och kylkedjor är bra exempel på tillämpningsområden.

Kan ersätta plast

Fiberbaserade förpackningar blir alltmer formbara och utveckling av såväl materialen som formningsteknikerna pågår kontinuerligt. Samtidigt utvecklas även nya barriärmaterial för att uppnå de förstärkta hållbarhetsmålen. Det gör att fiberbaserade förpackningar blir ett allt attraktivare förnybart alternativ för tidigare plastförpackningar.

Formade fiberbaserade förpackningar är ett högprioriterat område hos RISE, med fokus på materialutveckling, barriäregenskaper och anpassade analysmetoder.

Just nu satsar vi på våtformning och bygger upp ett forskningsprogram med industriparter från flera delar av värdekedjan. Det planeras också att investera i en pilotmaskin inom våtformning, säger Helena Halonen, forskare på avdelningen massa, papper och förpackningar på RISE. De största utmaningarna i utvecklingen av formade fiberförpackningar är barriäregenskaper, komplex produktdesign och ökad energieffektivitet i tillverkningsprocessen, men allt hänger ihop och vi måste ha en helhetsförståelse för alla delar och hur de påverkar varandra. Fibrernas och mäldens egenskaper, processparametrarna och konstruktionen av verktygen är exempel på delar i processen som bör utvecklas med samtidig förståelse för hur de påverkar de andra delarna.

Det här är två av de områden som RISE kommer att presentera mer om under Scanpack 2022. Kom gärna och besök oss i monter F02:22!

Artikeln är en del av vårt tema om SCANPACK 2022.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.137