23948sdkhjf

Moderaterna: "Ekonomiskt stöd till ny kärnkraft"

Inför valet 2022 har vi ställt fyra frågor till riskdagens partier. Svaren har stor betydelse för svensk industri. Här är svaren från Moderaterna.

Moderaterna: Carl-Oskar Bohlin, närings- och energipolitisk talesperson

Vilka utmaningar står den svenska industrin inför?

- Två stora utmaningar handlar om elförsörjningen och miljötillståndsprocesserna. Moderaterna vill ge ekonomiskt stöd till ny kärnkraft för att se till att både industrier och hushåll har tillgång till fossilfri och billig el. Vi vill också förkorta och göra miljötillståndsprocesserna mer förutsebara.

Vad vill ni konkret göra för att stärka svensk industris konkurrenskraft?

- Vi vill förbättra elförsörjningen genom ekonomiskt stöd till ny kärnkraft så att industrin har tillgång till fossilfri och billig el. Vi vill också förkorta och göra miljötillståndsprocesserna mer förutsebara så att företag som vill utveckla och ställa om sina verksamheter kan göra det.

Behöver systemet för tillståndsprövning enligt miljöbalken förändras, om ja på vilket sätt?

– Ja, vi vill förkorta miljötillståndprocesserna och göra dem mer förutsebara. Det handlar bl.a. om fler verksamheter ska slippa individuell prövning och miljökonsekvensbeskrivning och i stället anmäla sina verksamheter till kommunen. Vi vill också att ändringstillstånd ska vara huvudregel vid ändring av befintliga verksamheter.

Vad vill ni göra för att tillgodose industrins behov av energi?

– Sverige behöver mer fossilfri planerbar kraftproduktion. Moderaterna vill därför ge ekonomiskt stöd till ny kärnkraft. Samtidigt vill vi undanröja de politiska och regulatoriska hinder som finns för ny kärnkraft. Vi vill också ge svenska kraftnät i uppdrag att upphandla planerbar elproduktion.

Artikeln är en del av vårt tema om Enkät inför valet 2022 .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109