23948sdkhjf

Socialdemokraterna: "Matcha industriutvecklingen med bostadsutbyggnad"

Inför valet 2022 har vi ställt fyra frågor till riskdagens partier. Svaren har stor betydelse för svensk industri. Här är svaren från Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna: Jennie Nilsson, riksdagsledamot och vice ordförande i Näringsutskottet.

Vilka utmaningar står den svenska industrin inför?

– Den stora gröna omställningen med den stora nyindustrialiseringen skapar stora utmaningar - inte minst inom kompetensförsörjningen och elförsörjningen.

Vad vill ni konkret göra för att stärka svensk industris konkurrenskraft?

– Ökade resurser inom hela utbildningskedjan från förskolan till forskningen. Utbyggnad av elproduktionen och elnäten. Samhället behöver också matcha industriutvecklingen med bostadsutbyggnad och annan samhällsservice.

Behöver systemet för tillståndsprövning enligt miljöbalken förändras, om ja på vilket sätt?

– Ja miljöbalken behöver se mer till klimatmålen och se till helheten vid bedömning.

Vad vill ni göra för att tillgodose industrins behov av energi?

– En kraftig utbyggnad av produktionen, där vi ser en enorm kapacitetspotential i den havsbaserade vindkraften. Men alla energislag kommer att behövas. Därtill måste vi investera i elnäten. Därför tredubblar vi nu investeringarna i just elnät.

Artikeln är en del av vårt tema om Enkät inför valet 2022 .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109