23948sdkhjf

Vänsterpartiet: "Ett tioårigt moratorium i det finanspolitiska ramverket"

Inför valet 2022 har vi ställt fyra frågor till riskdagens partier. Svaren har stor betydelse för svensk industri. Här är svaren från Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet: Birger Lahti näringspolitiska företrädare.

Vilka utmaningar står den svenska industrin inför?
Den svenska industrin står för många utmaningar så som klimatomställning, kompetensförsörjning och energibehov. Vänsterpartiet vill bland annat därför se ett tioårigt moratorium i det finanspolitiska ramverket. Det skulle frigöra utrymme för historiskt investeringspaket på 700 miljarder till klimatomställningen. Genom ett moratorium för dagens överskottsmål i den offentliga budgeten, med start år 2023, kan program för omställning av transporter, elproduktion, ökad elöverföringskapacitet och bostäder genomföras.

Vad vill ni konkret göra för att stärka svensk industris konkurrenskraft?
Som nämnts ovan vill vi frigöra medel för investeringar på helt andra nivåer än idag i bland annat elproduktion, elöverföringskapacitet och transporter både för att avhjälpa problem som finns idag men också för att svensk industri ska kunna stå i framkant.  Sverige bör inte bygga sin export på pressade priser, den bör snarare bygga på att det vi exporterar håller kvalitet och är det senaste inom teknik och utveckling. Sverige fyller i dag en viktig roll i världen genom att exportera en lång rad industriprodukter som är samhällsekonomiskt viktiga och producerade med relativt begränsad miljöpåverkan.

Det finns också en stor potential i att öka exporten av hållbara produkter. Om vi ger utrymme till nya innovationer och alternativ att utvecklas kommer snart koldioxidfritt järn och stål kunna bli viktiga pelare i vår export. Vi menar också att den misslyckade marknadsskolan, som inget annat land i världen vill ta efter, på sikt drabbar tillgången till rätt kompetens och därför är nödvändig att göra upp med för att stärka industrins konkurrenskraft.

Behöver systemet för tillståndsprövning enligt miljöbalken förändras, om ja på vilket sätt?
Vänsterpartiet menar att tillståndsprocesserna måste gå fortare och de prövande myndigheterna och aktörerna måste ges bättre förutsättningar för att genomföra en snabbare handläggning. Vi är öppna för förändringar i miljöbalken som inte försämrar miljöskyddet, men som leder till en mer effektiv miljöprövning.

Vad vill ni göra för att tillgodose industrins behov av energi?
Vänsterpartiet vill ha ett energisystem som stärker svensk industri, istället för att den drabbas av vad som sker energipolitiskt i andra länder. Det är inte hållbart. Vi vill investera i och bygga ut förnybar elproduktion och i transmissionsnäten mellan norra och södra Sverige, samt förhindra att utländska investerare kan inteckna elproduktion i långtidskontrakt, när vi behöver den till elektrifiering av industri- och transportsektorn i Sverige i första hand. Incitament behövs till kommuner där vindkraft byggs. För en samhällsviktig funktion som elförsörjningen behöver staten ta ansvar. 

Artikeln är en del av vårt tema om Enkät inför valet 2022 .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095