23948sdkhjf

Finland i framkant för framtidens förpackningar

Tisdagen den 7 juni arrangerade Business Finland ett finskt-svenskt förpackningsevent på Finlands ambassad i Stockholm. Hållbarhetsfrågorna stod i centrum när fem innovativa företag från Finland berättade hur de kan bidra till ett minskat klimatavtryck genom bland annat mindre plast och biobaserade och mer återvinningsbara lösningar.

Att minska klimatavtrycket, öka återvinningsbarheten och reducera plastanvändningen är några av utmaningarna som står högt på agendan hos många förpackningsföretag. Utanför hemmamarknaden i Sverige finns nya och spännande lösningar, närmare än vad man kan tro. 

Finland har tre nationella strategiska program som driver klimatomställningen: strategiskt program för cirkulär ekonomi, bioekonomistrategi och färdplan för plast. Målsättningen är att cirkulär ekonomi ska utgöra den nya grunden för ekonomin före 2035 genom att minska förbrukningen av icke-förnybara resurser, öka resurseffektiviteten och materialens cirkuläritet, samt förädla produkter och tjänster med högt mervärde och övergå till en cirkulär ekonomi för plast före 2030.

Förpackningsindustrin är en av industrierna som bidrar med en stark innovationskraft och nytänkande lösningar.

– Efterfrågan på hållbara förpackningar ökar hela tiden och vi har både konsumenter och företag som ställer höga krav. Samtidigt ökar priserna för fossila råvaror, vilket skapar ytterligare ett argument och en unik möjlighet till att byta till mer miljövänliga lösningar och minska andelen plast. Tack vare know-how och forskning i världsklass inom biobaserade och cirkulära teknologier, kan Finland erbjuda klimatvänliga innovationer och unika lösningar till förpackningsindustrin, säger Vilma Rissanen, Senior Advisor på Business Finland som verkar för internationell tillväxt och innovationsfinansiering samt främjar turism och investeringar i Finland. 

– Sverige och Finland har en lång gemensam historia och är världsledande i utvecklingen av fiberbaserade lösningar för globala varumärken inom såväl konsument- som transportförpackningar. Nu är det viktigare än någonsin att öppna för mer samverkan över våra landsgränser och förbättra möjligheterna att nå högt ställda miljö- och klimatmål. Förutsättningarna kan knappast vara bättre, geografiskt, språkmässigt och kulturellt. Många nya kontakter har redan skapats under två år av digitala möten i Business Finlands regi. Betydelsen av att nu mötas live för första gången kan inte överskattas, säger Per-Stefan Gersbro, VD Paccedo, konferencier för programmet.      

Eltete, Iscent, Jospak, Kiilto och Marvaco är exempel på finska företag som har lösningar för minskade koldioxidutsläpp, ökad cirkuläritet av material samt minskad användning av plast. Tisdagen den 7 juni presenterade de sina lösningar för svenska förpackningsintressenter på Finlands ambassad.  

Eltete TPM är en global föregångare i miljövänligt tänkande inom förpackningsbranschen. Företaget producerar 100 procent återvinningsbart transportförpackningsmaterial av kartong. Kvalitet och produktutveckling bygger på årtionden av erfarenhet som omvandlas till att möta våra kunders behov.

– Med högkvalitativa kartongbaserade transportförpackningsprodukter från Eltete TPM minskar du enkelt på ditt företags CO2 avtryck. Jämfört med plast- eller träförpackningar kräver tillverkning av kartongförpackningar mindre råmaterial. Förutom mindre behov av råmaterial orsakar tillverkningsprocessen, den lätta vikten och återvinningsprocessen mindre utsläpp än motsvarande produkter av annat material, säger Nina Lökfors, VD för Eltete.

Iscent är en pionjär med en unik grön produktionsteknik för storskalig produktion av optiska effekter på ytan av konsumentförpackningar, tryckta produkter och andra specialprodukter, som t ex solceller. Med skräddarsydd teknik för att modifiera ytor utan att addera material, kan de skapa optiska effekt på flexibel plast, papper och etiketter.

– Vi erbjuder ett klimatvänligt sätt för företag att göra skillnad med sina förpackningar. Vi kan ersätta tryckfärger och i vissa fall plast med lösningar som baseras på förnybara material, säger Jaakko Raukola, VD för Iscent.

Jospak Oy är ett relativt nytt företag med produktion i Forssa, mellan Åbo och Helsingfors. Deras idé är produktion av kartongtråg som kan ersätta konventionella plasttråg. Kunder är framförallt livsmedelsindustrin. Trågen är producerade av FSC märkt kartong med en tunn högbarriärfilm laminerad på trågets insida. Man kan trycka trågen med femfärgs offsettryck, vilket ger en unik möjlighet till profilering av produkten. Tråget är designat för att kunna användas i kundens existerande produktionsutrustning.

– Jospaks gastäta kartongtråg för livsmedel bidrar till miljön på flera sätt: minskad plastanvändning med upp till 85 procent jämfört med ett konventionellt plasttråg, plasten är ersatt med FSC märkt förnybar pappersråvara från nordiska företag, plastfilmen på insidan är lätt att separera från kartongtråget efter användning, bägge materialen kan därefter återvinnas i sina respektive flöden samt minskat CO2 utsläpp. Jospak har flera lanseringar på gång på den svenska marknaden, säger Tobias Frantzich, säljansvarig för Jospak i Sverige.

Kiilto är en ledande nordisk tillverkare av hållbara lim för förpackningsindustrin. Kiiltos mission är att erbjuda lösningar och stöd för att hjälpa sina kunder att minska sin klimatpåverkan. Utöver förpackningssektorn har Kiilto kunder inom träbearbetning och strukturella sammanfogningsapplikationer. Kiiltos mål är att vara en föregångare i gröna innovationer och kundupplevelse. Kiilto är ett erkänt kvalitetsvarumärke även inom byggsektorn och professionell hygien, med stark närvaro i Norden och Norra Europa. Kiilto har en 100-årig historia och har varit verksamma i Sverige sedan 1987 med ett lokalt team och distributionsnav.

– Kiiltos mission är att hjälpa förpackningsbranschen att tillverka fiberbaserade förpackningar med lägre klimatavtryck. Vår nya biobaserade produktlinje Kiilto Pro Pack Eco minskar koldioxidavtrycket av lim med 70 procent jämfört med industristandard, utan att kompromissa med produktens prestanda eller användbarhet. Dessutom är det möjligt att tillverka helt biologiskt nedbrytbara kartongförpackningar och hygieniska produkter med vår unika Kiilto Pro Biomelt, säger Tomi Takala, Business Area Director på Kiilto. 

Marvaco är den största leverantören av prepress tjänster för förpackningar i Norden och en av de ledande i Europa. Marvaco är en pionjär inom EGP (Expanded Gamut Printing), som möjliggör produktion av förpackningstryck med högre kvalitet och ökad effektivitet samtidigt som man minskar sin miljöpåverkan och sparar på färgkostnader vid jämförelse med traditionell tryckning.

– Vår Expanded Gamut Printing (EGP) metod skapar ett mer ekoeffektivt förpackningstryck. EGP metoden kan användas på flexotryckta, offsettryckta och rotogravyrtryckta förpackningar för att eliminera onödig processrengöring och minimera materialspill. Förpackningar som är EGP tryckta kan använda märkningen GreenerPrinting för att kommunicera förpackningens förbättrade hållbarhet till konsumenter. Det finns tusentals produkter i Norden som är tillverkade med metoden sedan 2015, säger Kai Lankinen, Executive Partner på Marvaco.

Utöver de fem finska företagen lockade eventet förpackningsintressenter och beslutsfattare från många svenska företag och organisationer, som fick bekanta sig med de finska lösningarna och skapa nya kontakter.  

– Evenemanget var en viktig möjlighet att diskutera hur vi kan arbeta tillsammans för mer hållbara förpackningar, säger Tomi Takala, Business Area Director, Kiilto.

– Det event som Business Finland anordnat ger oss möjlighet att nå ut med vårt budskap på ett unikt sätt. Vi når potentiella kunder som vi inte annars kommer i kontakt med, säger Tobias Frantzich, ansvarig för försäljning på Jospak.

 – Ett mycket bra och välorganiserat initiativ från Business Finland! Ambassaden erbjöd en perfekt miljö för interaktion, kunskapsutbyte och kontaktskapande. Glädjen i att äntligen ses gick inte att ta miste på, säger Per-Stefan Gersbro.    

 Kort om Business Finland

Business Finland är en finsk myndighet som verkar för innovationsfinansiering, tjänster för internationalisering samt främjar turism och investeringar i Finland. Business Finlands 750 experter arbetar på 44 olika kontor runt om i världen och i 16 regioner i Finland. Myndigheten är en del av nätverket Team Finland. www.businessfinland.fi

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125