23948sdkhjf

Kraftsamling för cirkulära plastförpackningar

Flexibla barriärförpackningar är ett sorgebarn ur återvinningssynpunkt. Därför drar FTI nu igång ett projekt för att öka andelen cirkulära plastförpackningar. I projektet deltar representanter från hela förpackningens värdekedja.

Flexibla livsmedelsförpackningar gjorda av plastfilm, så kallade barriärförpackningar, används för sina goda egenskaper, exempelvis gastäthet, som förlänger hållbarheten hos livsmedel. De är komplexa att återvinna eftersom de ofta består av flerskiktsfilmer med olika plaster.

– Idag saknas det relevanta studier inom det här området. Projektet kommer att ge oss värdefull information och förutsättningar för att kunna ge tydligare riktlinjer kring utformning av flexibla förpackningar så att dessa i högre grad ska kunna materialåtervinnas utan stora kvalitets- och värdeförluster. Det medför stor nytta för producenter som vill verka för ökad materialåtervinning och ökad cirkularitet, säger Einar Ahlström, Materialspecialist på FTI.

I projektet ingår även samarbetspartners från hela förpackningsvärdekedjan i form av bland annat materialleverantörer, förpackningstillverkare, dagligvaruhandeln inklusive leverantörer, återvinnare av plastförpackningar samt användare av det återvunna materialet.

– På Svensk Plaståtervinning kommer vi undersöka hur olika materialkombinationer i barriärförpackningar fungerar vid sorteringen för LDPE- och PP-film. Projektet ska även visa på lämpliga tillämpningar i olika förpackningar och hur de återvunna materialen kan användas i nya applikationer, säger Rickard Jansson, utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning.

Resultaten kommer bland annat att användas för att uppdatera den manual för plaståtervinning som ges ut av FTI och Svensk Plaståtervinning, för att vägleda förpackningstillverkare att välja återvinningsbara alternativ.

Projektet, som sträcker sig över 26 månader, pågår till slutet av 2023 och finansieras delvis av Vinnova och delvis genom In-Kind av projektanslutna företag.

Partners i projektet: FTI AB, Svensk Plaståtervinning, RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet, Mondi, Kuraray, Peak Polymers, Wipak, AR Packaging, Estrella, Orkla Foods, Scan, Arla, Norrmejerier, ICA, Axfood, Tomra, Pre One International, Raniplast, Kullaplast, Otto Graf GmbH, Henkel.

Läs mer om: FTI
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078