23948sdkhjf

Bättre sortering med fastighetsnära insamling

Ny statistik visar att den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling.

Uppgifterna kommer från Avfall Sveriges årliga statistik över hushållsavfallet på läns- och kommunnivå, som nu presenteras.

- Vi ser också att mängden felsorterat, alltså det som hamnar i soppåsen, är lägre vid fastighetsnära system. 1,4 kg förpackningar och returpapper hamnar i restavfallet i villahushåll med fastighetsnära insamling, medan det i andra villahushåll slängs 1,9 kg felsorterat, säger Jenny Westin, statistikansvarig hos Avfall Sverige.


Rapporten visar också att kunder som har möjlighet att lämna sin sortering fastighetsnära är nöjdare än andra.

Sedan tidigare finns statistiken på riksnivå presenterad i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att varje svensk i genomsnitt slängde 467 kg hushållsavfall förra året.
Avfall Sverige har antagit ett mål om att till år 2025 ska den totala mängden mat- och restavfall minska med 25 procent per person, jämfört med 2015 – kort kallat 25/25-målet. 80 kommuner har anslutit sig till målet. Syftet med målet är att öka takten för att klättra uppåt i avfallshierarkin. 2015 var mängden mat- och restavfall i snitt 225 kilo per person nationellt. 25 procent innebär en minskning med i snitt 56 kg och den kvarvarande mängden mat- och restavfall skulle bli 169 kg. Till 2019 hade mängden mat- och restavfall minskat med 7 procent, 16 kg/per person till 209 kg.

I rapporten redovisas även om insamlingen sker i egen regi eller med entreprenör. 68 procent av kommunerna anlitar entreprenör för insamling av mat- och restavfall, övriga kommuner utför insamlingen i egen regi.
- Sett till befolkningen har 66 procent av Sveriges invånare insamling av mat- och restavfall via entreprenör. Det är företrädelsevis större kommuner som har insamling i egen regi, säger Jenny Westin. Det går inte att se någon direkt skillnad i avfallsavgiften, varken i villa eller lägenhet, beroende på utförarform.

Ett svenskt villahushåll betalade i genomsnitt 2 224 kronor, inklusive moms, i avfallsavgift 2019. Det blir i snitt 6,10 kronor per dag, eller 185 kronor per månad. Avgiften för hushåll i flerfamiljshus var i medeltal 1 399 kronor per lägenhet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079