23948sdkhjf

Sjunkande priser fick Stora Enso att backa

Stora Enso fick en tuff avslutning sista kvartalet med sjunkande omsättning och resultat jämfört med föregående år. För helåret 2019 blev omsättningen 10 055 MEUR, även det en minskning mot 2018, 10 486 MEUR. Och det operativa rörelseresultatet sjönk till 953 (1 325) MEUR.

Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky kommenterar resultatet för fjärde kvartalet 2019:

År 2019 avslutades med ett utmanande kvartal präglat av ett krävande marknadsklimat och framförallt väsentligt lägre massapriser. Vi har fokuserat på det vi kan påverka: kostnaderna, kassaflödet och att fokusera på värde mer än på volym. Det är tillfredsställande att vi var så tidigt ute med vårt lönsamhetsprogram. Det löper på snabbare än planerat och besparingarna under 2019 uppgick totalt till 150 MEUR. Nu ligger fokus på att fortsätta arbetet på de områden vi kan styra över för att vara redo för en lönsammare framtid när marknaden vänder.

Det verkliga värdet på våra skogstillgångar har ökat väsentligt sedan resultatet för tredje kvartalet publicerades. Det beror främst på uppskrivningen av det verkliga värdet av våra skogstillgångar i Sverige och i finska Tornator.

De lägre priserna under kvartalet hade en negativ inverkan på omsättningen och det operativa rörelseresultatet. Effekten på det operativa rörelseresultatet kompenserades dock delvis av de lägre kostnader som uppnåtts genom lönsamhetsprogrammet. Glädjande nog hade vi ett rekordhögt kassaflöde från den löpande verksamheten, tack vare en bra rörelsekapitalstyrning, och även extra utdelning och återbetalning av kapital från Bergvik Skog. Sett till helåret 2019 ligger omsättningen kvar över 10 miljarder euro och det operativa rörelseresultat har minskat och var otillfredsställande.

Styrelsen föreslår årsmötet en utdelning på 0,50 EUR per aktie, oförändrat från föregående år.

Våra transformationsprojekt rullar på bra och kraftlinerproduktionen vid bruket i Uleåborg förväntas kunna starta i slutet av 2020. Vi fortsätter också att utveckla nya innovationer för att stärka vår portfölj. För att kunna leverera konkurrenskraftiga alternativ till fossilbaserad plast har vi investerat i byggandet av en pilotanläggning för biobaserad plast. Med detta steg riktar vi in oss på användningsområden såsom barriärskikt i transparenta förpackningar. Tillsammans med det finska startupföretaget Sulapac har vi lanserat på marknaden ett förnybart och biologiskt nedbrytbart sugrör. Det är ett av våra bidrag för att bekämpa det globala problemet med plastavfall.

Vi fortsätter lanseringen av nya produkter som ger våra kunder tillgång till digitala lösningar för utveckling av sina affärsverksamheter. Inom detta område är jag stolt över att vi har inlett ett globalt samarbete med Atos för att kunna erbjuda nya automatiserade detaljhandelslösningar och tjänster. Med hjälp av RFID-teknik kan vi utrusta varuautomater för snabba och enkla inköp.

Eftersom hållbarhet är kärnan i vår verksamhet tar vi nya steg för att uppmuntra byggande i trä. Vi har lanserat ett nytt byggkoncept som hjälper arkitekter, ingenjörer och fastighetsutvecklare att utforma kontorsbyggnader i trä. Vi är involverade i ett antal nya byggprojekt med trä som huvudmaterial, under det här kvartalet i Österrike, Belgien, Frankrike, Nederländerna och Schweiz. Att bygga i trä innebär upp till 70 % kortare byggtid, upp till 80 % färre lastbilsleveranser till byggplatsen och en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 75 %, bara för att nämna några av fördelarna.

Eftersom samhällets utveckling mot en cirkulär bioekonomi går allt snabbare, skapar vi en organisation som ytterligare stärker vår förmåga att driva innovation och hållbarhet med en gemensam agenda. Därför skapade vi vid årsskiftet en ny struktur för våra förpackningsdivisioner. Från och med 2020 kommer vår nya division Forest - som förbättrar möjligheterna till värdeskapande ur våra skogstillgångar − att redovisas separat för ökad transparens.

När det gäller affärsklimatet i Norden skulle jag vilja uttala några varningens ord. I skogsindustrin, liksom i alla andra branscher, behövs förutsägbarhet. Därför är det problematiskt när samhället påverkas av strejker vilket varit fallet under det nya året. Det är oerhört viktigt för länderna i den här delen av världen att säkerställa exportindustrins konkurrenskraft och se till att vi alla är väl rustade för att konkurrera globalt.

Jag kan nu se tillbaka på mina första två månader i rollen som VD och jag är stolt och glad att få arbeta med alla duktiga kollegor överallt i företaget. Vi är här för att leverera tillväxt och vinst, och flytta fram gränserna för hållbarhet tillsammans med befintliga och nya kunder, partners och investerare.

Framtiden växer i skogen!

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109