23948sdkhjf

Stora Enso möblerar om i divisionerna

Stora Enso slår samman verksamheten för wellpappråvara från divisionen Packaging Solutions med divisionen Consumer Board, i den helt nya divisionen Packaging Materials. Den återstående verksamheten inom Packaging Solutions kommer tillsammans med Stora Ensos nyligen bildade enhet för formpressad fiber utgöra ett mer fokuserat Packaging Solutions.

Förändringen träder i kraft den 1 januari 2020. Baserat på den nya strukturen var 2018 års omsättning för divisionen Packaging Materials cirka 3 400 MEUR och för Packaging Solutions 700 MEUR. De omräknade siffrorna för den nya divisionsstrukturen kommer att publiceras under det första kvartalet 2020.

Hannu Kasurinen är utsedd till divisionschef för Consumer Board samt till medlem i koncernens ledningsgrupp med omedelbar verkan och divisionschef för Packaging Materials den 1 januari 2020.

Packaging Solutions nuvarande divisionschef Gilles van Nieuwenhuyzen kommer att lämna sin position den 6 december för nya karriärmöjligheter utanför bolaget. Sökandet efter en ny divisionschef för Packaging Solutions kommer att inledas.

David Ekberg, för närvarande SVP och Head of Business Unit Corrugated Nordics inom divisionen, tillträder som tillförordnad divisionschef för Packaging Solutions från och med den 6 december.

– Eftersom samhällets utveckling mot en cirkulär bioekonomi går allt snabbare skapar vi en organisation som ytterligare stärker vår förmåga att driva innovation och hållbarhet med en gemensam agenda. Divisionen Packaging Materials kommer att innebära ett ännu starkare kunderbjudande för konverterare, varumärkesägare och återförsäljare, som omfattar kartong av såväl nyfiber som återvunnet material, säger Stora Ensos VD Annica Bresky.

– För Packaging Solutions ökar vårt fokus på att utveckla nya tjänster och förpackningslösningar, samt innovationssamarbeten i hela värdekedjan för att ta fram nya förnybara förpackningar. Ett exempel är vår nya verksamhet för formpressad fiber, som kommer att ingå i divisionen Packaging Solutions. Vi kommer även att kunna fokusera mer på förnybar förpackningsdesign, säger Annica Bresky.

Hannu Kasurinen var tidigare SVP, Liquid Packaging and Carton Board inom divisionen Consumer Board. Han har innehaft flera ledande positioner inom Stora Enso, bland annat Group Treasurer, SVP of Strategy samt divisionschef för Wood Products.

– Jag ser fram emot att utveckla verksamheten inom Packaging Materials tillsammans med våra kunder. Cirkularitet utgör en grundläggande del av Stora Ensos arbete och är en viktig drivkraft i vår produktutveckling. Vi kommer att fortsätta skapa nya innovationer och lösningar som svar på konsumenternas behov av förnybara, återvinningsbara, fiberbaserade förpackningsmaterial med lågt koldioxidavtryck, avslutar Hannu Kasurinen.

– Jag vill tacka Gilles van Nieuwenhuyzen för hans värdefulla arbete med att utveckla vår förpackningsverksamhet under hans tid inom Stora Enso, avslutar Annica Bresky.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079