23948sdkhjf

Protest mot nya el-priser

Packbridge som företräder ett 100-tal förpackningsföretag i södra Sverige publicerar ett öppet brev till energiminster Anna-Karin Hatt där man protesterar mot indelning av Sverige i olika el-prisområden.– Galopperande elpriser i Elområde 4 hotar att knäcka elintensiv industri i södra Sverige, nu när vinterkylan närmar sig, menar VD Per-Stefan Gersbro och Packbridges styrelse bl a i brevet.Läs hela brevet! >>
Öppet brev till energiminister Anna-Karin Hatt När behovet är som störst att säkerställa att vi kan behålla produktion och arbetstillfällen i Sverige, drabbas förpackningsindustrin av ett dråpslag. Ökade kostnader för elenergi gör det extremt ogynnsamt att långsiktigt driva energikrävande industri i Sydsverige.Redan för 25 år sedan, inför ett eventuellt beslut om Barsebäcks nedläggning, fanns kunskap om vad som väntade. Ledningsnätet skulle inte räcka till och elbrist förutsågs i Sydsverige. Det dröjde ett kvarts sekel innan Svenska Kraftnät i september i år fattade beslut om att bygga länken, efter år av förstudier. Sedan kärnkraftverket i Barsebäck i Skåne stängdes, den första reaktorn 1999 och den andra 2005, har södra Sverige haft ett produktionsunderskott av el på hela 16 TWh per år. Årskonsumtionen är 23 TWh medan produktionen bara är 7 TWh. Tidigare har detta inte satt spår i elprisskillnader, eftersom hela Sverige varit ett prisområde. Men nu är vi där! Galopperande elpriser i Elområde 4 hotar att knäcka elintensiv industri i södra Sverige, nu när vinterkylan närmar sig.Den miljö industrin verkar i är oerhört konkurrensutsatt, oavsett inriktning. Svensk förpackningsindustri har haft exceptionella framgångar från 1950-talet och framåt. Grunden till detta var entreprenörer som Ruben Rausing, Holger Crawford, Knut Laurin med flera, samt god tillgång till högkvalitativa skogsråvaror. Men också en matchande tillgång till energi, till konkurrenskraftig kostnad.Entreprenörskraften satsar vi mycket på att stimulera och även om mer kan göras finns det oerhört många positiva krafter som ger näring åt denna essentiella ”råvara”. Men att utveckla nya framgångsrika företag ur dagens idéer tar tid. Vi måste satsa mer på att säkerställa att de företag vi har får en möjlighet att finnas kvar, verka och utvecklas. Allt som kan förbättra dessa förutsättningar är därför investeringar i bibehållna och förhoppningsvis fler jobb, säkrade skatteintäkter och förbättrad välfärd.Det vi nu ser hända är motsatsen. Ingen framförhållning i en avgörande resursfråga, där problembilden har varit känd i 25 år. Ett dråpslag för industrin, där driftskostnaderna nu rusar iväg i södra Sverige, med oöverskådliga effekter för framtiden. Den förpackningsindustri, som byggts upp under 70-80 år och skapat globala framgångar utan motstycke sedan svenska säkerhetständstickor erövrade världen, riskerar att förloras och gå samma öde till mötes som bl a textil- och varvsindustri.Det finns en tendens bland makthavare till övertro på tjänster och ”produkter” i den virtuella världen och att appar, sociala medier och mobil kommunikation ska kunna kompensera för förlusten av arbetstillfällen i den reella, industriella världen.Detta är en chimär. De arbetstillfällen industrin erbjuder är viktigare än någonsin att behålla. Svensk förpackningsindustri sysselsätter 20 000 personer och omsätter 60 miljarder kronor, i Sverige. Närmare hälften av dessa verkar i den av elkostnader hårdast drabbade zonen i Södra Sverige. Incitamenten att fortsätta driva energiintensiv verksamhet just här, i denna lilla del, av detta lilla land i världen, minskar nu dag för dag. Ska denna erosion hejdas måste det till en mycket snabb korrigering av effekterna av brist på framförhållning och en för förpackningsindustrin mycket ogynnsam indelning i elprisområden. Per-Stefan GersbroVD PackbridgeStyrelse Packbridge
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062