23948sdkhjf

Lean-seminarie med fokus på kunden

När Emballator Lagan Plast nyligen anordnade ett seminarie kring Lean Production var det kunderna som hamnade i centrum. – Fokus ska riktas mot kunden och vad som är värdeskapande, inte på ett ingenjörsperspektiv, konstaterade Hans Reich, Chalmers, i sitt föredrag.Hans Reich gav exempel på Lean-arbete som lyft produktiviteten.
Hans Reich var enig med Christian Silvasti, Emballator Lagan Plasts vd, om att kundperspektivet är viktigt:– Det gäller att få med kunderna i Lean-tänket för att det ska fungera riktigt bra så att förlusterna i hela värdekedjan minskas och leveranserna av produkteroch tjänster taktas in, säger Christian Silvasti.Emballator Lagan Plast arrangerade en kunddag i Ljungby med ambitionen att öka deltagande kundföretags kunskap om Lean. Huvudtalare i ett seminarie, som följdes av ett studiebesök på fabriken, var Hans Reich. Han är verksam i Produktionslyftet, som har Vinnova, Nutek och KK-stiftelsen som finansiärer och Swerea IVF och Chalmers som huvudmän. Emballator i Ljungby är ett av projektföretagen i Produktionslyftet, och man har under fem års tid genomfört ett framgångsrikt Lean-arbete, som har resulterat i en markant ökad produktivitet, en minskad sjukfrånvaro och att de anställda fått en förnyad framtidstro efter de hot om nedskärningar som gällde för några år sedan.– I Lean handlar det om att minska ledtider genom att ta bort det som ej skapar mervärde. Flaskhalsar ska elimineras, slöseri minskas och det gäller att tänka i flöde istället för massproduktion, säger Hans Reich.En vidareutveckling av Lean är Kaizen, även det hämtat från japansk företagsfilosofi, som beskriver vikten av att ta små dagliga steg, ett i taget, mot förbättringar.I fabriken i Ljungby är Lean-arbetets påverkan påtaglig. På väggarna i varje lokal hänger tavlor fyllda med anteckningar, tabeller och en mängd symboler. Raden av förslag som skrivits på en whiteboard är lång, inne i verkstaden hänger verktygen på plats med pedantisk noggrannhet, och färgmarkeringar på golvet indikerar lastpallars och utrustnings placering.Det är tätt mellan mötena på fabriken, med korta dagliga möten och daglig styrning, och återkommande prioriteringsmöten, projektmöten och zonmöten. Stormöten med alla anställda hålls varje kvartal och alla skall veta exakt hur verksamheten går.– Vi har bara sett början på vårt arbete. Potentialen är enorm, säger Christian Silvasti.Mer om Lean-arbetet vid Emballator Lagan Plast kan du läsa i den kommande utgåvan av Packmarknaden, 11/2010.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.065