23948sdkhjf

Naturvårdsverket granskar producentansvaret

Varje år följer Naturvårdsverket upp hur producenterna har klarat av att nå återvinningsmålen för sina avfall. Förutom förpackningar, returpapper, däck, bilar och elavfall inkluderas i årets studie som heter ”Samla in, återvinn!” även den frivilliga överrenskommelsen om kontorspapper samt en redogörelse för batteriinsamlingen.
Producentansvaret för förpackningar har fungerat väl, anser Naturvårdsverket. Undantaget gäller den nedskräpning som förekommit vid återvinningsstationerna. Förpackningsinsamlingen har lyckats med sitt åtagande att minska detta. Antalet nedskräpade återvinningsstationer minskade från 1.100 till 600 under år 2001. Samtidigt skriver Naturvårdsverket att ett gott samarbete mellan kommuner och Förpackningsinsamlingen ”är en förutsättning för ett lyckat resultat” för insamlingsarbetet.
Kraven i den svenska förpackningsförordningen är generellt högre än i EU:s förpackningsdirektiv. Sverige klarar kraven för återvinning och materialutnyttjande med råge, konstaterar Naturvårdsverket. Man anser att även de stora mängder mjukplast, som osorterat ingår i hushållsavfallet och lämnas till förbränning, ska räknas in i återvinningsresultatet, eftersom den faktiskt energiutvinns.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109