23948sdkhjf

Ökad lönsamhet trots lägre omsättning för FlexLink

Trots en lägre omsättning lyckades FlexLink öka rörelsens lönsamhet, rapporterar bolaget i sin halvårsrapport för första halvåret 2002. Rörelsemarginalen, (EBITA) ökade och ett starkt kassaflöde och god likviditet bibehölls.
Orderingången ökade under andra kvartalet med 31% jämfört med första kvartalet och med 55% jämfört med fjärde kvartalet 2001.
I april förvärvade FlexLink företaget FPS (Flexible Production Systems) , av finska GWS Systems Oy .
En helt ny, hygienisk transportör för livsmedelsindustrin lanserades, liksom nya produkter för elektronikindustrin.
”Den starka orderingången under andra kvartalet föranleder en försiktig optimism beträffande resultatutvecklingen under andra halvåret” , säger FlexLink i sin rapport.
Några siffror ur rapporten:
- Omsättningen uppgick till 544 Mkr (666).
- Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill (EBITA) uppgick till 70 Mkr (76).
EBITA marginalen ökade till 13% (11%).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 36 Mkr (47).
Resultat före skatt uppgick till -17 Mkr (41) och årets resultat till -14 Mkr (19). Förändringen av resultatet beror huvudsakligen på periodens valutakursförluster som uppgick till 39 Mkr (+22). Majoriteten av dessa kursförluster är orealiserade.
- Kassalikviditeten förbättrades till 77% (72%) jämfört med 71% vid utgången av 2001.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078