23948sdkhjf

Strålfors vinstvarnar

Etikett- och blankettillverkaren Strålfors redovisar ett resultat efter finansiella poster på 36,7 miljoner kronor (70,0) för årets första sex månader, enligt Dagens Industri.
I resultatet ingår positiva jämförelsestörande poster på 5,4 miljoner kronor (0).
Rörelseresultatet blev 43,6 miljoner kronor (76,7). Nettoresultatet blev 20,9 miljoner kronor (46,2). Per aktie var resultatet 0,98 kronor (2,16).
Nettoomsättningen uppgick till 1.666 miljoner kronor (1.662).
Strålfors kommer inte att nå den tidigare lämnade prognosen om en resultatförbättring under innevarande år.Det framgår av bolagets delårsrapport.
Andra halvårets resultat förväntas bli högre än det första halvåret, men resultatbortfallet under första halvåret bedöms ej kunna återhämtas.
För divisionerna Graphic Solutions och SPI väntas fortsatta resultatförbättringar, medan divisionen Information Logistics även under andra halvåret kommer att redovisa ett otillfredsställande resultat.
Resultatförbättringen under andra kvartalet härrör huvudsakligen från affärsområde Grafiskt. Förbättrade marginaler och sänkta kostnader har, trots minskad omsättning inom området Blanketter, medfört en klar resultatförbättring.
Verksamheterna i Norge och England uppvisar en positiv resultattrend, medan den svaga marknaden påverkat verksamheten i Sverige negativt, skriver Strålfors i rapporten.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063