23948sdkhjf

AssiDomän lämnar wellpapp?

AssiDomän är på väg mot sin upplösning som stor skogsindustrikoncern och blir i stället ett renodlat skogsägande bolag. Diskussioner pågår som bäst om en strukturaffär för bolagets sista stora industriverksamhet, wellpappdivisionen. Samtal förs med flera parter. Bolaget anser att wellpappverksamheten är för liten för att hävda sig internationellt. "AssiDomän är för stort för att vara en nischtillverkare men för litet för att vara ett ledande bolag", säger AssiDomäns VD, Gunnar Palme enligt tidningen Dagens Industri. AssiDomän är i dag Europas tredje största tillverkare av wellpapp och wellpappråvaror. Marknadsandelen är cirka 7 procent.Tidigare i år sålde AssiDomän sin säckverksamheten till Frantschach i Österrike för 4,5 miljarder kronor. I höstas kom beskedet att kraftpappersbruken i Skärblacka respektive Karlsborg knoppas av i det nybildade bolaget Billerud, tillsammans med Stora Ensos bruk i Gruvön. Med de affärerna försvann enheter som i fjol stod för en tredjedel av AssiDomäns omsättning på 24,5 miljarder kronor. Förutom wellpapp återstår i AssiDomäns industridel ett kartongbruk i Frövi och bolagets sågverksrörelse. En av de hetaste kandidaterna till en affär inom wellpapp med AssiDomän är enligt Dagens Industri den nederländska europafyran inom wellpapp, Kappa. Tillsammans skulle Kappa och AssiDomän passa bra i hop och bli lika stort som SCA eller Jefferson Smurfit, som är europatvåa respektive europaetta. Andra affärsalternativ är inte avpolleterade. Samtal sker även mellan AssiDomän och alla de andra stora wellpapptillverkarna. I de fallen finns dock inte samma goda industriella logik. För SCA är det till exempel uteslutet med ett förvärv av AssiDomäns wellpappdivision. SCA och AssiDomän överlappar varandra för mycket, det skulle bli för stort behov av avyttringar vid ett sådant förvärv. Styrelsen i AssiDomän har tidigare beslutat förbereda för en delning av bolaget i en skoglig och en industriell del och lägga fram ett förslag om detta senast vid bolagsstämman 2001. De samtal som nu förs med olika parter kan komma att påverka hur en sådan delning kan genomföras. Om de pågående diskussionerna leder fram till en annan ägarstruktur för Corrugated & Containerboard innebär det ett steg på vägen mot ett fokuserat skogsägande bolag.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078