23948sdkhjf

Uppåt i SCAs halvårsbokslut

SCAs resultat efter finansiella poster ökade med 43% under första halvåret jämfört med samma period förra året. Rörelseresulatet ökade med 44% för förpackningar, 37% för skogsindustriprodukter smat med 7% för hygienprodukter.Nettoomsättningen för affärsområde förpackningar uppgick till 11 791 miljoner kronor, en ökning med 25%. Resultatet under andra kvartalet var i nivå med det första, trots råvarukostnadsutvecklingen.Marknadssituationen för wellpappförpackningar bedöms som mycket god. På de stora marknaderna Tyskland, Italien, Frankrike och Benelux bedöms leveranserna ha ökat med mellan 6 och 9% under det första halvåret. Leveranserna i Storbritannien, där den tillverkande industrin drabbats hårt av den höga pundkursen, ligger på samma nivå som föregående år. I Sverige och Danmark har tillväxten varit god med ökningstal på 4-6%.Efterfrågan på wellpappråvara har också varit stark i Europa under det första halvåret och prishöjningar har genomförts. Då inga generella prishöjningar väntas på oblekt kraftliner och testliner under det tredje kvartalet har en viss minskning av köparnas lager skett under slutet av det andra kvartalet vilket medfört lägre utleveranser från linerbruken. För liner med vit yta är efterfrågan mycket god och vissa prishöjningar väntas under det tredje kvartalet.I USA är wellpappefterfrågan svagare än i Europa, beroende på en stark dollar, större millenieeffekter och därmed sammanhängande lagerjusteringar. Linerlagren har därför stigit och marknadsrelaterade produktionsstopp annonserats. En lägre inhemsk efterfrågan och lägre export till Asien har även medfört att priserna på returfiber sjunkit. En ökad wellpappefterfrågan väntas under hösten tack vare en fortsatt stark, underliggande tillväxttakt.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078