23948sdkhjf

EU-förslag om ökad förpackningsåtervinning

Enheten för avfallsfrågor inom EU-kommissionen föreslår att återvinningsmålen för förpacknigar ska öka kraftigt under de kommande sju åren. I ett arbetsdokument som nu har släppts föreslås exempelvis att varje medlemsstat ska återvinna minst 65 procent och materialåtervinna minst 45 procent av det förpackningsavfall som produceras.Arbetsdokumentet har presenterats som ett led i förberedelserna för en revidering av EUs nuvarande förpackningsdirektiv. Det senare kräver som bekant att medelmsstaterna återvinner minst 50 procent av förpackningsavfallet och maximalt 65 procent till mitten av 2001. Inom samma tidsram ska minst 15 procent av varje förpackningsslag materialåtervinnas. Det är alltså dessa mål som nu föreslås ska höjas kraftigt och gälla från och med 2006. Minst 25 procent av varje förpackningsslag skall t ex materialåtervinnas. Arbetsdokumentet pekar också på möjligheten att de föreslagna målen för 2006 inte bara skall täcka den totala förpackningsavfallsströmmen utan även specifikt den avfallsfraktion som kommer från saluförda förpackningar. Motivet är att hindra aktörer från att kringå förpackningsdirektivets syfte genom att fokusera återvinnings- och återanvändningsansträngningarna på det industriella förpackningsavfallet, dvs den förpackningsström som är lättats att hantera.Flera länder, däribland Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Finland har redan meddelat EU-kommissionen att man anser att det är för tidigt att revidera nuvarande mål, och att man åtminstone bör göra en utvärdering samt en cost/benefit analys innan nya mål antas. Ungefär samma uppfattning har ledande europeiska förpackningsorganisationer. Förutom möten med medlemsstaternas representanter planerar avfallsenheten att konsultera en rad andra intressenter innan man i juni i år formulerar ett förslag till reviderat förpackningsdirektiv.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063