23948sdkhjf

Nordic Paper kvartalsrapport: ”Mer positivt marknadsläge inför 2024”

Idag presenterade Nordic Paper sin kvartalsrapport.

Nordic Paper Q4 2023

Här är några siffror från Nordic Papers rapport för Q4 2023. Motsvarande för 2022 inom parentes.

  • Nettoomsättning 971 (1 206) miljoner kronor
  • Periodens resultat 65 (202)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 198 (132)

– Det fjärde kvartalets nettoomsättning uppgick till 971 miljoner kronor vilket är en minskning jämfört såväl med föregående kvartal som med samma kvartal förra året. Minskningen förklaras till stor del av lägre försäljningspriser och lägre försäljningsvolymer i kvartalet. Det senare är ett resultat av att bolaget har fortsatt att anpassa produktionsvolymen till det dämpade marknadsläget men också av vissa produktionsstörninga, säger Nordic Papers vd Anita Sjölander i en kommentar. 

Men hon ser lite ljusare på 2024. 

– Mot slutet av kvartalet och fortsatt under januari har signaler börjat inkomma om ett något mer positivt marknadsläge inför 2024.

I rapporten skriver bolaget bland annat: 

”I det fjärde kvartalet ökade priserna något för flera av Nordic Papers insatsvaror som el, ved och pappersmassa, jämfört med det tredje kvartalet. Jämfört med samma kvartal föregående år var dock de rörliga kostnaderna på en betydligt lägre nivå i huvudsak förklarat av lägre priser för pappersmassa, el och frakter.”

Under 2024 händer mycket. Anita Sjölander igen:

– I Bäckhammar är arbetet i full gång med de investeringar som beslutades efter sommaren. Upphandlingar av större kontrakt för utrustning och tjänster har slutförts och markarbeten har påbörjats enligt plan. Investeringarna om totalt 850 miljoner kronor genomförs under perioden 2023-2025 och kommer att ytterligare förbättra hållbarhetsprestanda och stärka konkurrenskraften i segmentet Kraft Paper.

Bolaget satsar även på nya typer av produkter. Ett teknikområde som utvecklats mycket under senare år är så kallad torrformning där man med tryck och temperatur formar 3D-strukturer av cellulosafibrer. Produkterna som skapas kan konkurrera med plast inom användningsområden som normalt inte nås med konventionellt papper.

– För att utveckla Nordic Papers kunskap inom torrformning har bolaget under kvartalet engagerat sig som minoritetsägare i utvecklingsbolaget Ekoligens, som är verksamt inom detta område och som arbetat med Nordic Papers material i flera år.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094