23948sdkhjf

När konkursen är ett faktum – andra delen

Många företag står just nu inför ekonomiska svårigheter där lågkonjunktur och en svag svensk krona präglar samhället. I en artikelserie i tre delar har Packmarknadens systersajt Metal Supply djupdykt i hur man ska tänka när en konkurs närmar sig, hur man ska gå till väga när konkursen är ett faktum och vad som händer med de anställda. Vi reder ut vad man ska göra, och inte göra, med konkursexperten Johan Attenius.

När man hamnar i en situation där man inte ser någon annan väg framåt än just konkurs, är det ofta så det också kommer att bli.

– När man som företagare börjar inse att konkurs är det enda alternativet är det ofta hög tid att ge in en konkursansökan. Då har bolaget vanligen redan varit på obestånd ett tag.

Att bolaget är på obestånd är en förutsättning för att tingsrätten ska bevilja konkursansökan. Men om en ställföreträdare i en konkursansökan uppger att bolaget är på obestånd sker normalt ingen prövning, utan då försätts bolaget i konkurs i princip genast.

Om man däremot som fordringsägare, som borgenär, ska ansöka om konkurs, måste man bevisa att gäldenärsbolaget är på obestånd, förklarar Johan Attenius.

– Det finns olika presumtionsregler man kan tillgripa och som gör det enklare att bevisa att motparten är på obestånd. Men jag tycker att man ska stämma av med någon som är duktig på obeståndsrätt innan man ansöker om annans konkurs. Det är nämligen förenat med viss exponering för kostnader och andra ersättningsanspråk att ansöka om annans konkurs.

När en konkurs är ett faktum utser tingsrätten en konkursförvaltare. Det finns ofta goda möjligheter för den som ansöker om konkurs att påverka vem som ska utses till konkursförvaltare. Den som ansöker om konkurs kan redan i ansökan lämna förslag på förvaltare. Det krävs dock att den som föreslås regelmässigt förordnas till konkursförvaltare, så det går inte att önska vilken person som helst.

Det är skillnad på konkursförvaltare och rekonstruktör, förklarar advokaten. En rekonstruktör är en typ av rådgivare till bolaget som får betalt av bolaget, men som också ska värna om fordringsägarnas intressen. Rekonstruktören har en slags kontrollfunktion, men bolagets styrelse har i princip kvar sina befogenheter och verksamheten fortsätter som vanligt.

Syftet med en rekonstruktion är att bolaget ska överleva krisen. Försätts däremot ett bolag i konkurs går en konkursförvaltare in och tar över hela verksamheten. Förvaltarens främsta uppgift är att avveckla bolaget på ett sätt som främjar fordringsägarnas gemensamma intressen. Detta kan ske genom en rörelseöverlåtelse eller genom att tillgångarna säljs på auktion.

Hur sköter man då en konkurs på bästa sätt? Det finns några saker man ska göra och några saker man ska undvika.

Johan Attenius säger att man absolut inte ska betala enskilda fordringsägare när man vet att man ska gå i konkurs. Man ska vara försiktig att gynna vissa enskilda fordringsägare, eftersom det kan vara både brottsligt och återvinningsgrundande.

– Undantaget, däremot, är skatteskulder. Där ska man betala sina skulder. Som företrädare kan du få ett företrädaransvar, ett personligt ansvar, för skatter som hade förfallit till betalning när bolaget gick i konkurs. Det vill man ju som företrädare undvika. Lagstiftaren anser att det alltid är okej att betala skatt, även om man då faktiskt gynnar en enskild fordringsägare.

– Det är onödigt att ha en dom på bokföringsbrott i sitt cv om man inte måste, så se till att ha ordning på bokföringen. Johan Attenius.

En annan viktig sak, som Attenius framhåller, är att se till att man har en ordnad bokföring som också är framförd per konkursdagen. Bland de uppgifter som konkursförvaltaren ska göra är att omhänderta bokföringen. Det är därför viktigt att se till att bokföringen är uppdaterad och komplett. Konkursförvaltaren ska granska bokföringens skick och även ta om hand om och lagra räkenskapsmaterialet under de sju år som lagen kräver.

Om bokföringen inte är i ordnat eller bevarat skick har konkursförvaltaren en skyldighet att anmäla misstanke om bokföringsbrott till Ekobrottsmyndigheten.

– Det är onödigt att ha en dom på bokföringsbrott i sitt cv om man inte måste, så se till att ha ordning på bokföringen, säger han avslutningsvis.

Ordlexikon:

Obestånd: Att vara på obestånd innebär att man inte kan betala sina skulder och att det inte bara är tillfälligt.

Likvidation: Likvidation innebär att ett aktiebolag löses upp efter att skulderna betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna.

Rekonstruktion: Med rekonstruktion menas att ett företag skyddas mot konkurs och utmätning för att få möjlighet att ombilda och bygga upp sin verksamhet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.672