23948sdkhjf

Rottneros kvartalsrapport: ”Förpackning och kartong minskar"

Idag presenterade Rottneros sin kvartalsrapport.

Siffror för Rottneros

Resultatet för tredje kvartalet förra året inom parentes.

  • Nettoomsättning 693 (806) miljoner kronor
  • Nettoresultat 33 (270) miljoner kronor
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 60 (189) miljoner kronor

Trots att resultaträkningen tyngdes av lägre massapriser i USD och högre rörliga kostnader ville Vd Lennart Eberleh lyfta det positiva i en kommentar.

– Under det tredje kvartalet levererade vi ett mycket tillfredsställande resultat trots det utmanande omvärldsklimatet, främst tack vare en stark volymutveckling och en god kostnadskontroll.

Han fortsätter:

– Våra leveranser ökade samtidigt med hela 19 procent för jämförbara enheter, mycket som följd av vårt framgångsrika arbete med att avsätta volymer inom våra utvalda nischer samtidigt som vi varit snabbfotade i arbetet med att hitta nya kunder trots att vår viktigaste marknad Europa visade en svag utveckling.

Inom bolagets enskilt viktigaste kundsegment, kartong och förpackningar har marknaden i Europa hittills i år, enligt bolaget, minskat med 13 procent jämfört med ifjol.

Hur ser då framtiden ut?

– Massamarknaden visar tecken på en stabilisering även om den fortsätter att präglas av stor osäkerhet.

Bolaget arbetar vidare med en del investeringar. Bland annat utökad CTMP-kapacitet och förnybar energiproduktion vid Rottneros bruk. Vid Vallviks bruk pågår investering i ett nytt hartskokeri. Det utgör en central del av kemikalieåtervinningen i bruket där tallolja är en värdefull biprodukt som bland annat kan ersätta fossila oljor i olika sammanhang.

– Arbetet med Rottneros Packagings investering löper på. Tidplanen påverkas dock av långa leveranstider på utrustningen.

Bolaget har under året anpassat sin organistion, något som enligt Lennart Eberleh skapat oro bland bolagets anställda.

– Fokus ligger nu på att skapa en arbetsmiljö där människor trivs.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093