23948sdkhjf

Kvartalsrapport från Billerud: Vill säga upp 350 personer

Idag presenterade Billerud sin kvartalsrapport.

Siffror för tredje kvartalet 

Samma kvartal föregående år inom parentes.

  • Nettoomsättningen 10 210 (11 814) miljoner kronor
  • Periodens resultat 656 (1 347) miljoner kronor
  • Kassaflöde från löpande verksamhet 1 082 (1 899) miljoner kronor

Bolagets tillförordnade vd Ivar Vatne är nöjd med att de levererar ett bättre resultat än kvartal två i år. Samtidigt är det ett tufft läge och han säger i en kommentar:

– Som en del av vårt effektivitetsförbättringsprogram har vi beslutat att minska antalet tjänster med upp till 350. Det kommer innebära uppsägningar och påverka alla delar av företaget. Fackliga förhandlingar inleds idag.

Bolaget förvärvade Verso för 1,5 år sedan och Ivar Vatne är nöjd med detta men vill inte gå för fort fram i USA. 

– De affärsmässiga grunderna och strategiska synergierna för kartongproduktion i Nordamerika fortsätter att vara starka och är fortsatt Billeruds viktigaste tillväxtmöjlighet. Givet de förändrade ekonomiska förutsättningarna tar vi dock mer tid på oss för att utvärdera alternativ för transformationen i USA. Vi kommer därför inte besluta om investeringsprogrammet för transformationen i slutet av året som tidigare meddelats, och vi kommer att återkomma när vi är klara. Under tiden bygger vi upp kartongförsäljningen i USA genom export.

Vad tror han om fjärde kvartalet i år?

– För det fjärde kvartalet förväntar vi oss fortsatt svaga marknadsförutsättningar för de flesta produktkategorier. Kundernas lageravveckling förväntas i stort sett vara slutförd, men vi förutser att en lägre konsumtion kommer att dämpa efterfrågan för majoriteten av våra produkter. Vi förväntar oss en fortsatt negativ mix för de flesta kategorier och att försäljningspriserna inom säck och kraftpapper sjunker. Dessa effekter bör delvis uppvägas av lägre insatskostnader, främst inom kemikalier och massaved.

Han är lite mer positiv när det gäller 2024:

– Tittar vi in i 2024 är vi försiktigt optimistiska då en volymåterhämtning kommer inledas efter en i stort sett avslutad lageravvecklingsfas. Dock kommer den geopolitiska och makroekonomiska osäkerheten fortsätta att negativt påverka konsumtionen och därmed efterfrågan på papper och förpackningsmaterial. Vi förväntar oss inte en stark återhämtning, utan snarare stegvisa förbättringar under året drivet av volymtillväxt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095