23948sdkhjf

Bygghandlarna överens om förpackningar

Byggmaterialhandlarnas medlemsföretag har enats kring branschgemensamma krav rörande plastemballage av trävaror. Kraven kommer att börja gälla from 1 januari 2024.

Arbetet är en del i att öka cirkulariteten inom byggsektorn och bidra till lägre klimatpåverkan och minska avfallsmängden. Tillsammans har handeln enats kring att plastemballagematerial som används ska bestå av minst 30 viktprocent materialåtervunnen PCR-plast (Post Consumer Recycled plast). Leverantören ska på begäran redovisa beräkningen av andel materialåtervunnen plast, samt visa att den materialåtervunna råvaran är PCR-plast.

Andra krav från Byggmaterialhandlarna: 

Leverantören ska främja att de plastemballage som används är designade för materialåtervinning.

Plastemballaget ska vara tillverkad av monomaterial (polyeten, polypropen eller ofärgad polyetentereftalat, PET) alternativt enkelt gå att separera.

Tryck och etikett får inte täcka mer än 60 procent av förpackningens yta. Etiketter skall gå att tvätta bort med vatten och vara i samma material som förpackningen om den är plastbaserad.

Förpackningen ska inte vara infärgad med kimrök bortsett förpackningar där UV-skydd är nödvändigt.

Byggmaterialhandeln åtar sig att samla in plast från egna verksamheten separat från andra material samt bedriva arbete för att minska åtgången av plastemballage.

Byggmaterialhandeln åtar sig att informera kunderna om att plastemballagen är viktiga att återvinna.

Byggmaterialhandlarna kommer att följa utvecklingen och hålla kraven aktuella när tekniska framsteg gör det möjligt.

– Tack vare samarbetet med våra leverantörer minskar vi miljöpåverkan från emballage, säger Peter Sjöström, inköpschef på Beijer Byggmaterial och ordförande i Byggmaterialhandlarnas VilmaBas Trägrupp som drivit arbetet med branschgemensamma krav. Genom att börja ställa krav vill vi bidra till att plastmaterial kommer tillbaka för återvinning men visa att det finns en marknad för de återvunna materialen. Plastemballage från virkespaket och liknande samlas in antingen från byggmaterialhandeln eller från byggarbetsplatsen. Genom att vi ställt krav blir det enklare för emballagetillverkarna att återvinna plast för att användas igen

– Flertalet byggmaterialhandlare har redan idag separat insamling av plast. Med de nya kriterierna för plastemballage från leverantörer skapas bättre förutsättningar att återvinna plast från stora emballage, både hos byggmaterialhandeln men också på byggarbetsplatserna. Genom att våra leverantörer hjälper till att säkerställa plastens egenskaper ökar vi möjligheterna till ett cirkulärt flöde. Den resurs av plast som går till återvinning får också en högre kvalitet för plastfabrikanten som gör ny plast igen, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna.

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.096