23948sdkhjf

SCA kvartalsrapport "Lägre försäljningspris påverkade resultatet"

Idag presenterade SCA sin kvartalsrapport. 

SCA:s siffror

Här är några nyckeltal för SCA, siffror inom parentes är motsvarande period förra året.

  • Nettoomsättning 4 813 miljoner kronor (5 015)
  • Periodens resultat 1 213 miljoner kronor (1 760)
  • Operativt kassaflöde 1 203 miljoner kronor (1 143)

Så här skriver SCA i sin kvartalsrapport:

"Högre leveransvolymer och tillväxt inom förnybar energi påverkade resultatet positivt. Resultatet för det första kvartalet 2023 var i linje med förgående kvartal, men försvagades jämfört med motsvarande kvartal föregående år. SCAs höga självförsörjningsgrad inom ved, energi och logistik bidrog till stabilitet och god kostnadskontroll medan lägre försäljningspriser på containerboard och massa påverkade resultatet negativt jämfört med föregående kvartal. SCA fortsätter att utveckla den integrerade värdekedjan genom investeringar inom förnybar energi."

SCA har flera olika affärsområden. 

Efterfrågan på sågade trävaror var fortsatt svag inom alla kundsegment och inom de flesta geografier under det första kvartalet. 

Inom massa skriver bolaget att efterfrågan var fortsatt svag, men det finns ljusglimtar. 

"Den nya CTMP-anläggningen på Ortvikens industriplats i Sundsvall, som startades under föregående kvartal, bidrog till högre leveransvolymer."

Bolaget tillverkar även kraftliner och där skriver bolaget:

"Efterfrågan på kraftliner har fortsatt att minska under perioden till följd av lägre efterfrågan på förpackningsmaterial."

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093