23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Tolv fördelar med en centraliserad vakuumförsörjning

| Medlemsnyhet | Företag Busch Vakuumteknik AB

Ett centralvakuumsystem ger besparing av driftskostnader och skapar ytterligare fördelar.

Användandet av vakuum alternativt gas, är de vanligaste metoderna för förpackning av färska livsmedel för att livsmedlet skall hålla sig fräscht länge. Genom att avlägsna så mycket syre som möjligt minskar vakuumet mikroorganismaktiviteten i maten så att den håller längre, även utan konserveringsmedel. Att välja rätt vakuumpump är viktigt för förpackningsresultatet, driftsäkerheten och även för ekonomin. Om en anläggning använder flera förpackningsmaskiner som kräver vakuum, kan det vara värt att överväga att centralisera vakuumtillförseln. 

Energibesparing
Centralvakuumsystem behöver i allmänhet färre vakuumpumpar än en decentraliserad vakuumförsörjning, där pumparna är kopplade direkt till de enskilda förpackningsmaskinerna. Det medför en minskad energiförbrukning. 

Hög driftsäkerhet
Centralvakuumsystem har en reservpump, som startar upp automatiskt om en av vakuumpumparna inte skulle starta. Trots allt består systemet av färre vakuumpumpar än en decentraliserad försörjning.

Behovsstyrd drift
Generellt sett kräver inte alla förpackningsmaskiner maximal vakuumkapacitet samtidigt. I förpackningsmaskiner med egen vakuumpump är vakuumpumparna alltid i drift på full effekt och förbrukar därför mycket energi. Pumparna i centralvakuumsystemet styrs på behovsstyrd basis. Detta innebär att start och stopp av individuella vakuumpumpar gör det möjligt att anpassa vakuumsystemets prestanda till den totala efterfrågan. Användningen av frekvensomriktare möjliggör ännu finare justering, vilket innebär att systemet genererar endast så mycket vakuum som behövs vid tidpunkten.

Enkelt underhåll
Eventuella underhållsarbeten på de enskilda vakuumpumparna i ett centralvakuumsystem kan utföras under tiden systemet körs, utan några begränsningar. Underhållspersonal behöver inte ens komma in i produktions- eller förpackningsområdena. 

Låg ljudnivå
Centralvakuumsystem är normalt uppställda i särskilda rum så att de skiljs från produktions- och förpackningsområden. Detta innebär att vakuumpumparna inte utsätter personalen för något buller vid sina arbetsstationer.

Renare arbetsmiljö
Eftersom underhållsarbete på vakuumpumparna utförs utanför produktions- och förpackningsområdena kommer eventuella hygieniskt känsliga zoner inte att kontamineras. Dessutom behöver inte vakuumpumparna rengöras utvändigt, till skillnad från de vakuumpumpar som installeras i produktionsområdet, där de kan förorenas av exempelvis matrester.

Låg rumstemperatur
Liksom de flesta maskiner, genererar vakuumpumpar också värme. Dels är luften varm då den lämnar pumpen dels utstrålar vakuumpumpen värme i sig själv. När den installeras i produktions- eller förpackningsområden avger en vakuumpump denna värme i den omgivande luften. Eftersom produktion och förpackning normalt sker i kylda områden, måste luftkonditioneringen i dessa rum ökas. Centralisering av vakuumtillförseln i ett separat rum eliminerar detta problem och gör att ytterligare energikostnader kan sparas på luftkonditionering. 

Ökad livslängd
Medan en vakuumpump i en decentraliserad installation nästan alltid körs med full effekt när förpackningsmaskinen slås på, är driftstimmarna för samma vakuumpump i ett behovsdrivet centralt vakuumsystem lägre, vilket ökar livslängden. Att köra vakuumpumparna med konstant tryck minskar belastningen på pumparna vilket förlänger underhållsintervallen. 

Värmeåtervinning
Med hjälp av en olje/vatten värmeväxlare kan 50 - 70 procent av vakuumpumpens energiförbrukning återvinnas och användas.

Effektiv fördelning av arbetsbelastningen
Å ena sidan garanterar styrsystemet i ett centralvakuumsystem att endast så många vakuumpumpar som behövs för att täcka den aktuella efterfrågan är i drift. Å andra sidan används de enskilda vakuumpumparna på ett sätt som säkerställer att de alla har samma antal drifttimmar. Detta fördelar arbetsbelastningen jämnt. Som ett resultat kan underhållsintervall planeras och utföras på ett förebyggande och effektivt sätt.

Enkel expansion
Tack vare ett vakuumsystems konstruktion kan man enkelt lägga till ytterligare moduler vid en ökning av förpackningskapaciteten, till exempel genom att installera en ny förpackningslinje.

 Lägre driftskostnader
Minskat antal vakuumpumpar, med hjälp av behovsstyrd kontroll och minskad luftkonditionering gör att en betydande mängd energi kan sparas. Ytterligare energibesparande åtgärder är snabbare underhållsarbete som kan utföras under normal arbetstid eliminerar extra kostnader för helgarbete.

Sammanfattning
I praktiken kan ett centralvakuumsystem generera energibesparingar på upp till 70 procent och gör att ytterligare fördelar kan vinnas. Beslutet att investera i ett centralt vakuumsystem bör dock fattas med stöd av en vakuumspecialist.

För detta ändamål erbjuder Busch Vacuum Solutions så kallade VacuumAudits, där en vakuumexpert ser över hela förpackningsprocessen och ger förslag på förbättringar när det gäller effektivitet och besparingar.

Välkommen att kontakta oss på Busch Vakuumteknik tel. 031 – 338 00 80.

Medlemsnyhet

Företag
Busch Vakuumteknik AB

Växthusvägen 2
435 33 Mölnlycke
Sverige
Busch Vakuumteknik AB

Sänd till en kollega

0.08